O NAS

Predstavitev

Društvo Za Otroke Sveta je društvo za pomoč revnim družinam in otrokom. Je nevladna, prostovoljna, neprofitna in humanitarno usmerjena organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin terpromocija in vključevanje deklic in dečkov v izobraževanje, od predšolskega do mladostniškega obdobja. Z našimi aktivnostmi stalno aktivno spodbujamo enakosti med spoloma ter pravic deklic in žensk v Gambiji.

Naše poslanstvo

Naša glavna naloga je pomagati ranljivim in revnim otrokom – jih izobraziti in zaščititi. Izobraževanje je temeljna človeška pravica. Vsak otrok ima pravico do nje. To je bistvenega pomena za naš razvoj kot posameznike in kot družbo ter pomagati utreti pot do uspešne in produktivne prihodnosti. Ko bomo zagotovili, da imajo otroci dostop do temeljnih pravic, kakovostnega izobraževanja, ki izvira iz enakosti med spoloma, smo vplivali na možnost, ki vpliva na generacije za nami. Še vedno se preveč otrok na svetu ne izobražuje in vsak tak otrok ima sanje, ki lahko ostanejo neuresničljive oziroma nikoli realizirane. Z zagotavljanjem dostopa do kakovostnega učenja in izobrazbe postavimo temelje za rast, preoblikovanje, inovacije, možnosti in enakopravnosti.

Kdo smo

Smo posamezniki, prostovoljci, ki smo spoznali, da mnogi otroci odraščajo v težkih okoliščinah. Želimo jim na svoj način priskočiti na pomoč. Začeli smo z idejo, da bi otroke v Gambiji razveselili z igračami, ki bi jim privabili nasmeh na obraze in prinesli radost in zabavo v življenje, jim dali občutek, da nekje obstajajo ljudje, ki jim je mar zanje. Nadaljevali smo s plačilom šolnin za najbolj revne otroke v Gambiji in Tanzaniji in se kasneje odločili, da nadaljujemo projekt botrstva samo v Gambiji, kjer smo stalno pristoni na lokaciji in lahko zagotavljamo, da sredstva pridejo v prave roke. S projektom botrstev občutno zmanjšujemo socialne in ekonomske razlike.

Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotavljanje sredstev za izobraževanje in izboljšanje življenjskega standarda otrokom iz najrevnejših družin, otrokom iz enostarševskih družin in sirotam brez staršev v Gambiji. Izobrazba je najmočnejše orodje za premagovanje revščine in je edino kar jim lahko v tem trenutku nudimo!
Glavno vodilo za dobrodelnost je, da si vsi otroci, ne glede na finančno stanje, raso, veroizpoved ali narodnost zaslužijo osnovne stvari, ki jih osrečujejo in jim izpopolnjujejo življenje.

Vsi naši programi so prilagojeni lokalnim razmeram in temeljijo na analizi potreb lokalnih prebivalcev v želji, da oblikujejo temelje nadaljnega razvoja. Po začrtani poti združujemo posameznike in podjetja, ki si želijo zmanjšati socialne in ekonomske razlike ter aktivno sodelovati v širjenju socialne solidarnosti do revnih, razvijanju življenskih vrednot in zaščititi socialno ogrožene družine in otroke.

Delujemo od konca leta 2011, najprej kot prostovoljci preko drugih dobrodelnih organizacij, avgusta 2012 pa smo uresničili ideje in želje ter se formirali v humanitarno društvo. Glavne aktivnosti naše organizacije so pomoč revnim družinam v Gambiji, podpora žensk, samohranilk ter pomoč pri izobraževanju otrok.

Naši plani in aktivnosti za pomoč revnim

Poleg projekta botrstev nadaljujemo s projektom za pomoč revnim družinam v Gambiji z zbiranjem sredstev za hrano, izobraževanje in ostalih osnovnih dobrin, ki so nujne za razvoj in izboljšanje življenske ravni najbolj revnih.

V Gambiji so ženske v podrejenem položaju in nimajo veliko možnosti v primeru, da ostanejo same z otroki. Z našim projektom ustvarjamo priložnosti za ženske in njihove otroke, da si opomorejo in živijo dostojno življenje ter otrokom omogočijo izobraževanje.S projektom želimo omogočiti šolanje za vse otroke v družini in izboljšati kakovost in dostopnost izobraževanja za deklice, ki jim daje priložnost za boljše življenje v prihodnosti.Projekt za pomoč ženskam temelji na usposabljanju žensk in nudenju zaposlitve za katero bodo prejemale dostojno plačo za zvišanje njihovega življenskega standarda na mejo normalnega.

S projektom zbiranja šolnin, iskanjem botrov in zbiranjem sredstev za različne projekte aktivno nadaljujemo in se povezujemo z dobrodelnimi organizacijami v Sloveniji in po svetu.Glavno vodilo za naša dela so nasmehi na obrazih ljudi, ki jim pomagamo in seveda notranje zadovoljstvo in sreča, ki ga daje občutek ko za nekoga nesebično nekaj narediš!

Po čem se razlikujemo od drugih?
POTUJ V GAMBIJO

Potovanja v destinacijo, kjer pomagamo otrokom so preprosto drugačna, imajo globji pomen za posameznika ali skupino in zagotavljamo vam, da se potovanje vsem vtisne globoko v spomin. Glavni namen potovanja je obisk in druženje z otroki, ki jim pomagamo, obisk lokalnih bolnišnic ter obisk lokalnih osnovnih šol. Del svojega potovanja lahko potniki posvetijo prostovoljnemu delu in se nam pridružijo pri naših vsakodnevnih aktivnostih. Več o tem si lahko preberete s klikom TUKAJ.

ŽIVIMO IN DELAMO Z OTROKI

Stalno smo prisotni na lokacijah, države, otroke in družine smo sami obiskali in se prepričali o življenjskih razmerah tistih katerim nudimo pomoč. Zavedamo se, da moramo biti pri vsakem našem projektu fizično prisotni na lokaciji, kajti le na ta način lahko nadziramo dejansko stanje in s tem zagotavljamo, da se denar porabi izključno za določen projekt. S tem pa zagotavljamo tudi varnost sredstev, ki nam jih podarijo donatorji.

VEDNO NA VOLJO ZA DODATNE INFORMACIJE IN OSEBNI STIK

Kljub temu, da so nekateri člani pristotni direktno na lokacijah v Afriki, se trudimo, da smo vedno na voljo za dodatne informacije in osebni stik. Nudimo tudi možnost pogovora z varovanci, informacije iz prve roke direktno, slike in video posnetke.