Amir Crnojević

amir crnojevic

Revščina je danes svetovni problem in se dnevno povečuje. Tudi v Sloveniji je prisotna, a ni primerljiva z Afriko. Tam ima revščina veliko več obrazov, kot pri nas. Zaradi revščine so otrokom v Gambiji (in drugje) kršene otrokove in človekove pravice. Zaradi nje so socialno izključeni, nimajo ustrezne zdravstvene oskrbe, niso vključeni v izobraževalni sistem,… Altruizem in empatijo imam v sebi že od majhnega in vesel sem, da lahko željo po pomoči drugim uresničujem z društvom Za Otroke Sveta. 

Amir Crnojević