Članek v Vipavskem glasu

Meta Žgur je preko našega društva julija potovala v Gambijo kot prostovoljka na poletnem mednarodnem taboru. Svojo izkušnjo je zapisala v zanimiv članek, ki je izšel prejšnji teden v Vipavskem glasu.
Vipavski glas, letnik XXX, oktober 2014/št. 110