ČLANSTVO

Če želite postati član našega društva in ste starejši od 16 let, nam pišite na info@zaotrokesveta.com in posredovali vam bomo pristopno izjavo.

Član postanete po plačilu članarine. Kot članu vam pošiljamo vabila na dogodke in delavnice ter vas obveščamo o naših aktivnostih, pri katerih lahko tudi sodelujete.

Pridruženi člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu finančno in/ali materialno pomagajo pri delovanju in so aktivni pri različnih dejavnostih za pomoč in promocijo društva Za Otroke Sveta. Vsak član društva lahko pripomore k izboljšanju delovanja društva in različnih humanitarnih projektih.

Letna članarina: 25€

Naziv častnega člana lahko Društvo Za Otroke Sveta podeli rednim in pridruženim članom ter tudi nečlanom, če so s svojim dosedanjim delom izjemno prispevali k razvoju in uspešnemu delu Društva Za Otroke Sveta ali zaradi zaslug za razvoj področja, na katerem društvo deluje. Častni člani ne plačujejo članarine.

hands