DAVČNA OLAJŠAVA

Samostojni podjetniki in gospodarske družbe lahko donirana sredstva uveljavljajo kot davčno olajšavo. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) v prvem odstavku 66. člena ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) v 59. členu določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod naslednjimi pogoji:

  1. Donacija se prizna kot davčna olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki izdelkov, blaga ali storitev).
  2. Donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in verske namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih. Pravne osebe – davčni zavezanci lahko v skladu z 59. členom ZDDPO-2 uveljavljajo donacijo kot davčno olajšavo – zmanjšanje davčne osnove.

Če davčni zavezanec olajšave, ki se priznava do višine 0,2 % obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oz. uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Kako?

V plačilni nalog napišete DRUŠVO ZA OTROKE SVETA, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija kot prejemnik;
DONACIJA kot namen in v polje ŠIFRA napišete A3111, kar je oznaka za donacijo.
Identifikacijska matična številka: 4046498000
Davčna številka: 90262557
IBAN (TRR): SI 56 2900 0005 0687 692
SWIFT: BACXSI22
Račun odprt pri Uni Credit Bank

Za več informacij in sodelovanje nam pišite na info@zaotrokesveta.com.

ZAKAJ SODELOVATI Z NAMI? S klikom TUKAJ si preberite več!
KDO SO NAŠI PARTNERJI?