DELO V LABORATORIJU

Delo v laboratoriju nudimo vsem študentom in strokovnjakom iz tega področja. Delo se opravlja v zasebni kliniki, kjer ponujajo zdravstvene storitve z uporabo moderne opreme in oskrbovanje nujnih primerov, vključujoč občasne obiske na dom in zagotavljanje napotitev v tujino.

Delo poteka od ponedeljka do petka, od 9. do 15. ure. V laboratoriju se opravlja dela kot so; jemanje krvi, hematološke in biokemijske preiskave krvnih vzorcev, mikrobiološke analize urina kar vključeje merjenje ravni hemoglobina v krvi, štetje števila levkocitev in eritrocitev pod mikroskopom, preiskave prisotnosti povzročitelja malarije, merjenje hitrosti sedimentacije eritrocitov, določitev krvne skupine, merjenje ravni sladkorja, holesterola, uree, kreatina, albumina, natrija, kalija, kalcija, troponina 1 in drugih parametrov v krvnih vzorcih, preiskave urina pod mikroskopom in s pomočjo urinskih test trakov, opravljanje testov za nosečnost in drugih viroloških testov za bolezni kot so HIV, hepatitis B in sifilis.

Ves čas boste prejemali ogromno informacij. Delo poteka pod mentorstvom. Kasneje lahko tudi samostojno opravljate različne preiskave krvnih vzorcev in analize urina.

Foto: Nika Šinigoj

Foto: Nika Šinigoj