Etka Čalasan Žerdoner

Etka

Dokler bo na svetu vsaj en otrok, ki bo trpel kakršno koli pomanjkanje, ta svet ne bo pravično urejen. Najosnovnejše pravice, kot so pravica do čiste vode in hrane, pravica do zdravstvenega varstva in do izobraževanja, bi morale biti zagotovljene vsem otrokom. In dokler bo v svetu pomanjkanje, ne bo zmanjkalo priložnosti za dobra dela in solidarnost.
Ponosna sem, da lahko pomagam pri gradnji pravičnejšega sveta in lepo je ob misli, da je nekje otrok, ki si ga osrečil…

Etka Čalasan Žerdoner