Drugi klic v vrtec Nova Gorica

Prejšnji ponedeljek 03.03.2014 smo uspešno izvedli video klic v vrtec Nova Gorica peko video aplikacije Zavoda FINI iz Radeč in njihovega mednarodnega projekta Say Hello to the World // Pomahajmo v svet.

Tema klica je bila DRUŽINA. Otroci so predstavili svoje družine, zapeli pesem o družin in pokazali risbo njihovih družin, ki so jo narisali v pripravah na klic.

Otroci so si na koncu pomahali in pošiljali poljubčke  Tokrat so se kar nekako težko poslovili eden od drugega! Prihodnji teden se zopet slišimo! Komaj že čakamo.