Ines Verbič

Foto: Jana Šnuderl

Foto: Jana Šnuderl

Živimo v času, ko ima skoraj vsaka stvar svojo ceno in hitro lahko preračunamo, kaj si lahko privoščimo in kaj ne. Nekateri tako uživajo v razkošnem življenju, medtem ko si drugi privoščijo komaj kaj. Pa vendar na tem mestu ne gre toliko za to, koliko denarja zaslužimo ljudje, saj ima revščina mnogo oblik in se pojavlja tudi v najrazvitejših državah. Mnogi tega ne opazijo, ker se s to besedo največkrat povezuje asociacija podhranjenega otroka, ki mu je zaradi raznih dejavnikov omejeno vključevanje v družbeno in kulturno življenje v njegovi skupnosti. Izpostavila pa bi tudi duševno revne ljudi, ki imajo sicer vse, vendar ravno tako čutijo pomanjkanje. Pomanjkanje pristnih stikov, odkritih nasmehov, toplega objema, odprtih dlani in dvoje ušes, ki bi jim namenili kanček pozornosti. Vidimo lahko, da se tako lahko srečujemo z različnimi skupinami ljudi na različnih kontinentih, katerim pa je skupno nenormalno vključevanje v vsakdanjik. Verjamem, da s skupno močjo lahko presežemo to izključevanje. Imejte posluh za sočloveka!

Ines Verbič