KAJ SMO SKUPAJ Z VAMI DOSEGLI V LETU 2018?

V letošnjem letu ste pod svoje okrilje vzeli preko 400 otrok! Več kot 400 otrok ima dostop do osnovne človekove pravice – izobraževanja, ker vsak mesec z njimi delite del tega, kar imate. Več kot 400 otrok ima vsak dan je malico, uporablja osnovne šolske potrebščine, nosi šolsko uniformo in ima poravnane vse ostale obveznosti v zvezi s šolanjem. Družine so vam izredno hvaležne. Vaša pomoč spreminja življenja otrok in njihovo prihodnost, saj so zaradi vas lahko postali del tega čudovitega projekta.

Družine so v letošnjem letu v povprečju na mesec prejele 900 GMD za poslanih 17€. Veliko botrov se odloči in vsak mesec pošilja višji znesek, kar pomeni, da družine prejemajo tudi 1000 GMD in več. Plačanih je bilo tudi že ogromno šolnin, nekaj pa jih pričakujemo še v mesecu decembru in januarju.

Letos smo se zelo »namučili« pri pridobivanju kopij spričeval, saj sistem izdaje spričeval v Gambiji ne deluje tako, kot bi moral oziroma se določene šole ne držijo pravil. Nekaj jih zato še vedno čakamo. Botre, ki še niso dobili spričevala, smo o tem obvestili. Če niste prejeli niti spričevala niti obvestila, ter za otroka plačujete že polno šolsko leto, nam prosimo, sporočite.

Rezultati otrok so zadovoljivi. Največ otrok je šolsko leto zaključilo s povprečnim ali dobrim uspehom, za kar smo lahko zelo veseli. Gre za otroke, ki prihajajo iz revnih družin, v večini imajo nepismene starše ali skrbnike in živijo v skromnih pogojih. Marsikateri otrok ne bi več hodil v šolo, če ne bi bil vključen v projekt botrstev. Doma jim ne morejo pomagati pri učenju, saj sami ne znajo govoriti angleško, pisati, računati. Z novim šolskim letom je s pomočjo botrov nekaj otrok prvič prestopilo šolski vrata. Ti otroci imajo pred seboj še večji izziv, saj je brez osnov angleščine zelo težko začeti slediti pouku. Kljub temu se zelo trudijo in si želijo biti v šoli, se želijo izobraziti. Hvala vam, ker jih pri tem podpirate.

Med 400 otroki imamo tudi kar nekaj odličnjakov. Gre za izredno talentirane in inteligentne otroke.

In med več kot 400 otroki, je bilo 13 učencev z izredno slabim učnim uspehom. Z njimi bomo opravili pogovor in jih poskušali spodbuditi k izboljšanju rezultatov. Njihov napredek bomo skušali z novim letom še bolj podrobno spremljati. Upamo, da jim bo kljub slabim šolskim ocenam v življenju uspelo!

Nekateri botri so se odločili, da bodo otrokom omogočili dodatno učno pomoč. Gre za inštrukcije izven običajnih izobraževalnih ustanov, kjer z otroki delajo kvalificirani učitelji v majhnih skupinah ali ena – na – ena. Do sedaj se je izkazalo, da je to učinkovitejši način kot t.i. extra studies oziroma dodatni pouk, ki ga organizirajo izobraževalne ustanove, saj ta v večini poteka kot del pouka v velikih skupinah otrok. Če se želite pridružiti botrom, ki so z dodatno finančno pomočjo svojim varovancem omogočili strokovno, še kako potrebno pomoč pri učenju, nas kontaktirajte.

Za otroke in družine ste botri poslali tudi ogromno dodatnih donacij, s katerimi so družine nakupile riž, olje, sladkor, oblačila, obutev, kolesa, poravnale druge življenjske stroške ter organizirale rojstne zabave za otroke. Nekaj je bilo tudi primerov, ko so družine porabile denar za zdravljenje.

Še vedno spodbujamo pisanje pisem svojim varovancem, čeprav za veliko družin odgovor na pismo predstavlja veliko težavo. Večji delež staršev je nepismen. Otroci pa so sposobni odgovoriti na pismo šele proti koncu osnovne šole, nekateri šele v srednji šoli. Kljub oviram, spodbujamo pisanje in branje, zato vas vabimo, da družinam v angleščini napišete pismo, jih spodbudite pri učenju, navežete stik, pošljete kakšno vašo fotografijo, itd. Verjamemo, da smo tudi mi, v razvitem svetu že skoraj popolnoma opustili pisanje pisem, za to je to priložnost tudi za vse nas. Če vam pisanje pisma v angleščini predstavlja izziv, lahko napišete pismo v slovenščini, pri prevodu pa vam pomagamo mi, tako kot pomagamo družinam v Gambiji.

V kolikor imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z botrstvom, nam pišite na info@zaotrokesveta.com

Foto: Petra Hertl

Foto: Petra Hertl