KAKO POTEKA

BOTRSTVO - PRILOŽNOST ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE

V kolikor ste se znašli na tej strani, verjetno razmišljate o tem, da bi enemu otroku v Afriki, natančneje v Gambiji pomagali pri izobraževanju. Ob tem imate veliko vprašanj in morda tudi nekaj pomislekov. To popolnoma razumemo, zato se trudimo, da zagotavljamo transparentnost s podajanjem informacij, fotografij, video posnetkov in osebnim pristopom pri naših aktivnostih. Pomoč otrokom preko naše organizacije je popolnoma prostovoljna in ni časovno omejena.

Preko naše organizacije pri izobraževanju podpiramo že več kot 540 otrok s pomočjo botrov iz različnih evropskih držav. Od Slovenije, kjer je botrov največ, vse do Hrvaške, Bosne, Srbije, Avstrije, Nemčije, Švice, Francije, Anglije, Škotske, Nizozemske, Poljske in Amerike! Preko 540 otrok pomeni cca 18 razredov učencev!

Vendar za nas otroci niso samo številke. Z otroki in/ali njihovimi starši/skrbniki se vsak mesec najmanj enkrat osebno srečamo. Z nekaterimi se vidimo vsak dan. Poznamo njihove osebne zgodbe, vemo kje živijo in poznamo njihove razmere. Z velikim veseljem lahko povemo tudi to, da so družine in varovance v živo spoznali tudi že številni botri, ki so prišli v Gambijo. Ogromno prostovoljcev je bilo soočenih z vplivom botrstva na življenja prebivalcev, zato se jih je tudi ogromno odločilo za botrstvo.

Če družine ne bi prejemale pomoči, do takih rezultatov nikoli ne bi prišli. Stalno spodbujamo obiske, osebne kontakte z družinami in skupno spremljanje izobraževanja ter razmer pri družinah.

Razlogi, da se nekdo odloči za podporo otroku pri izobraževanju, so različni.  Vsem pa je pomembno, da denar pride v prave roke, v roke družin katerim so se odločili pomagati.

Zakaj botrstvo, kaj dobite kot botri, koliko denarja družine dejansko dobijo in še mnogo več, si preberite v naslednjih točkah.

1. ZAKAJ BOTRSTVO

Musa Faal, ustanovitelj organizacije Kids Are The World, The Gambia je pri 12-ih letih spoznal par iz Anglije, ki se je odločil, da mu pomaga pri izobrazbi. Zaradi možnosti za izobraževanje, ki jo je dobil s pomočjo botrov, se je moral Musa preseliti k stricu v mesto, da bi lahko obiskoval šolo, ki je v vasi takrat še ni bilo. Življenje v mestu je bilo težko, vendar se je s pomočjo botre lahko izobrazil in uspešno končal srednjo šolo. Po končani srednji šoli je začel delati in se kmalu osamosvojil. To je glavni razlog, da že 10 let pomaga otrokom in staršem, ki se danes znajdejo v taki situaciji v kakršni je bil sam (in njegova mama) pred cca 30 leti. Sam je prejemal pomoč botre v mladosti in zaradi tega je njegovo življenje danes boljše. 

Izobrazba je osnovno orodje pri razvoju otrokove identitete in je ključno pri razvoju lokalne skupnosti in na splošno dežele. Vpliva na kvaliteto življenja, zmanjšanje umrljivosti otrok, kvalitetnejšo medicinsko oskrbo in pridelavo hrane.

 

V Gambiji nimajo državnih vrtcev, zato morajo starši otrok plačevati pristojbine, da jih lahko otroci obiskujejo. V nobenem vrtcu nimajo organizirane prehrane, prav tako so starši dolžni plačati šolske uniforme, šolske potrebščine in vse ostalo kar otrok potrebuje. Brez zgodnje izobrazbe, imajo otroci ogromno težav v osnovni šoli. Starši revnih otrok so v večini nepismeni in jim ne morejo pomagati pri osnovni izobrazbi. Prav tako je značilno, da nepismeni starši ne govorijo angleškega jezika, ki je sicer uradni jezik Gambije in se ga uporablja v vseh vrtcih in šolah. 

 

Osnovne in srednje državne šole so brezplačne, vendar morajo starši plačati obvezne šolske uniforme, šolske učbenike, zvezke, šolske potrebščine, druge stroške povezane s šolo (izleti, šolske zabave, različni drugi prispevki). Zasebne osnovne in srednje šole niso brezplačne. Stroški izobraževanja oziroma zneski šolnin se poleg obveznih nakupov uniform, šolskih učbenikov, zvezkov in šolskih potrebščin razlikujejo glede na izbrano šolo in mesto oziroma vas, kjer je šola locirana.

 

Razmere v državnih šolah so precej težke, kar vpliva tudi na stopnjo izobrazbe otrok. Šolske učilnice so (pre)polne otrok, tudi do 100 v enem razredu, kjer poučuje le ena učiteljica. V številnih šolah otroke izobražujejo nekvalificirani pedagoški delavci, ki so zelo malo plačani, zato je interes še toliko manjši. Vsi starši želijo, da bi se njihovi otroci izobraževali v zasebnih šolah, vendar je za številne to nemogoče, ker na mesec nekateri zaslužijo tudi manj kot 30€. Delno rešujejo zadevo tako, da plačujejo šolnino v več obrokih. V kolikor obveznosti ne zmorejo poravnati, otroka izključijo iz šole že pred koncem šolskega leta.

 

Univerzitetna izobrazba je privilegij, ki si ga ne more privoščiti velika večina. 

 

Nekaj več o šolskem sistemu v Gambiji si lahko preberete s klikom TUKAJ
 

Zaradi naštetih razlogov lahko že majhna donacija naredi veliko spremembo v življenju gambijskega dekleta ali dečka.

2. ZAKAJ GAMBIJA?

Revščina v Gambiji je zelo razširjena. Več kot 60 odstotkov podeželskega prebivalstva živi v zelo slabih življenjskih pogojih. Etnična pripadnost in velikost vasi se zdita nepomembni za revščino, ki je enotna po vsej državi, čeprav so podeželja žarišča velike revščine. Ta območja naseljuje tretjina revnih podeželskih prebivalcev Gambiji.

 

Vsako leto se prebivalci v Gambiji soočajo s t.i. »hungry season« v prevodu “lačna sezona”, v 2 do 4-mesečnem obdobju, na vrhuncu deževne sezone, med julijem in septembrom, ko so zaloge hrane za gospodinjstvo skromne ali popolnoma izčrpane.

 

Mesečni prihodki nekaterih posameznikov ne dosegajo niti 30€. Na vprašanje, kako lahko plačajo šolnino za otroka, ki v povprečju stane 60€ na leto, je odgovor in rešitev ta, da staršem na nekaterih šolah omogočajo plačevanje šolnin v več mesečnih obrokih. Veliko staršev vsakodnevno išče dodaten zaslužek in pomoč iz tujine, ki jim omogoča preživetje. Vendar so dnevni stroški prevoza, šolske malice, šolskih potrebščin in ostalih nujno potrebnih stvari, da bi otrok vsak dan obiskoval pouk, za večino preveliko breme, zaradi tega še vedno preveč otrok ostaja doma. Odstotek nepismenosti je še vedno precej visok, največ je nepismenih žensk. Najbolj pogost razlog za to je, da družine, ko izbirajo koga bodo izšolali, v večini primerov izberejo dečke, torej sinove.

3. KOLIKO ZNAŠA BOTRSTVO IN KAJ TO POMENI

Botrstvo se s 1.5.2021 zviša za 3€, torej mesečno botrstvo znaša 20€. Letna šolnina se zviša za 15€, torej znaša 60€.

Zneska za botrstvo nismo zvišali vse od leta 2011, ko smo z  aktivnostmi na področju izobraževanja leta 2011 začeli. 

V 10 letih so se cene osnovnih življenjskih dobrin in stroškov znatno zvišale, tako kot po celem svetu. Največje razlike so v najemninah, stroških prevoza, oblačilih in obutvi ter hrani. 


Vsa sredstva, ki jih botri za otroke nakazujejo na naš račun so namenjena njim in njihovim družinam za potrebna oblačila, izobraževanje, hrano in medicinsko pomoč. Do sedaj se je v praksi pokazalo, da je direktna pomoč družinam z mesečnimi prispevki in letnimi šolninami, najboljša rešitev za izboljšanje kvalitete življenja danes in v prihodnosti.


S svojimi prostovoljnimi prispevki, boste zagotovili otrokom iz revnih družin stabilno in varno otroštvo, jim nudili dostop do osnovnega zdravstvenega varstva, hrane in kvalitetnejšega izobraževanja. Na ta način izboljšamo tako osnovne življenjske pogoje kot izobraževalne možnosti otrok, hkrati pa vlagamo neposredno v razvoj lokalne skupnosti. Gre za pomoč pri dvigovanju osnovnega standarda otrok, predvsem pa razvijanju njihovega izobraževanja.


Zelo težko je z besedami opisati kako zelo lahko vplivate na kvaliteto življenja tamkajšnjih otrok. Družine, ki jih osebno poznamo in že imajo botre za otroke, so si v času naše podpore že malenkostno opomogle, otroci so bolj samozavestni, mame imajo upanje in otroci še bolj z veseljem hodijo v šolo. Neizmerno hvaležnost nam izkazujejo na svoj način, z molitvijo. Želimo si, da bi vsi obiskali svoje družine, se z njimi v živo pogovorili in se sami prepričali, v kakšnih razmerah živijo. Za nas bi bila ta povezanost zelo pomembna, ker je občutke, ki jih mi doživljamo ob stisku roke obupane mame ali očeta, ob hvaležnemu pogledu, ob lepih besedah, ki nam jih za vas izrečejo, nemogoče opisati.

4. KOLIKO DENARJA PREJME DRUŽINA?

V povprečju družine prejmejo 1€ do 1,50€ manj od nakazanega zneska na TRR v Sloveniji. Družine v Gambiji za donacijo v znesku 20€, ki jo vi nakažete na TRR v Sloveniji, prejmejo cca 1000 GMD v Gambiji. Denar se izroča v gotovini, saj revni ljudje nimajo in ne uporabljajo bančnih računov. 

 

Zneski se razlikujejo zaradi:
– različnih zneskov bančnih provizij
– stalno nihanje mednarodnega menjalnega tečaja
– različnih stroškov za pošiljanje denarja v tujino
– različnega obsega dela

 

Torej se znesek običajne mesečne donacije 20€ (nekateri nakazujejo več) zmanjša za 1€ do 1,50€ zaradi neizogibnih stroškov, ki nastanejo zato, da lahko denar transparentno, torej preko bančnih transferjev, pošiljamo v Gambijo ter da se pokrijejo vsi stroški, ki nastanejo od nakazila denarja na TRR v Sloveniji do izročitve denarja družinam v Gambiji.

Zneski stroškov vključujejo:
– Banka v Sloveniji od vsakega nakazila, ki ga nakažete na naš račun iz Slovenije, zaračuna provizijo v znesku 0,12€ na nakazilo. V kolikor nakažete iz tujine, so provizije višje, posebej iz držav zunaj EU (tudi do 10€ za nakazilo).


– Stroški bančnega nakazila in provizije se plačajo na banki v Sloveniji, kot tudi na banki v Gambiji. Višina teh stroškov je odvisna od poslane vsote denarja (več poslanega denarja povzroči višje stroške).


– Pošiljanje denarja med slovensko in gambijsko ureja korespodenčna banka v Angliji. Torej, transfer poteka preko treh bank. Iz Slovenije se pošlje denar v EUR, organizacija v Gambiji prejme na TRR denar v gambijskih dalasijih/GMD. Na prejeti znesek v Gambiji vplivajo tudi različni bančni menjalni tečaji, ki se spreminjajo. Od leta 2012 do danes se je menjalni tečaj v Gambiji spremenil od 35GMD/1€ do 57GMD/1€.
Opomba: Na lokaciji v Gambiji lahko individualno menjate denar po višjih menjalnih tečajih, kot če bi enak znesek poslali preko banke. V kolikor dobro poznate uslužbenca v menjalnici, se lahko za boljši tečaj tudi pogajate. Pogajanja za nakazane zneske na TRR na banki niso možna.


– Otroci živijo na različnih območjih. V kolikor družina prejme običajni znesek za botrstvo (20€), poteka obisk družine najmanj 1 x mesečno. V kolikor botri pošljejo za družino več denarja (rojstni dan, prazniki, drugo), je potrebno družino obiskati večkrat, da nakup, ki ga opravi družina fotografiramo in posredujemo fotografije botrom. Več obiskov in klicev je potrebnih tudi v času zbiranja spričeval.


– Stroški računovodskih storitev (50€ na mesec + 100€ letna bilanca). Ta strošek se deli na vse botre, trenutno je to 500 botrov. Torej je strošek 1.4€/osebo.

 

Ostale stroške delovanja obeh organizacij krijemo tudi iz drugih sredstev, in sicer s pomočjo prijavnin po programu Potuj kot Prostovoljec in drugih podpornih donacij naših partnerjev iz Anglije.

5. KAKO LAHKO POMAGATE

Boter oziroma botra postanete tako, da se odločite prispevati prostovoljni prispevek za posameznega otroka v Gambiji, ki znaša 20€ na mesec in 60€ na leto za šolnino.

 

Zneski šolnin in stroški se razlikujejo (izbrana šola, oddaljenost do šole, šolska malica, itd), vendar smo določili povprečni znesek (60€)zaradi lažje administracije in razlik, ki bi lahko vplivale na izbiro otrok.

 

Zneski šolnin za srednje šole in fakultete so višji in tudi vsi stroški povezani s tem, saj je večina srednjih šol lociranih v glavnem mestu. Za otroke, ki obiskujejo srednje in višje šole in jim botri ne morejo v celoti kriti šolnine, iščemo dodatne botre in donatorje. Pred tem se pogovorimo s prvotnim botrom. 

 

Od botra pričakujemo, da vsako leto poleg mesečnega prispevka (20€), v celoti plača tudi povpreči znesek za šolnino (60€). Plačilo šolnine in mesečna donacija sta med seboj zelo tesno povezana. Brez plačane šolnine otrok ne more hoditi v šolo, brez mesečnega prispevka otrok nima zagotovljenega dnevnega obroka, sredstev za prevoz v šolo, medicinske oskrbe, itd.

 

V primeru, da ne poravnate šolnine, se del mesečnih prispevkov porabi za plačilo šolnine, šolskih uniform in osnovnih šolskih učbenikov. Torej s plačilom šolnine poskrbimo, da so poravnane vse obveznosti v šoli (šolnina, šolska uniforma in osnovni učbeniki), z mesečnim prispevkom pa otroku zagotovimo stabilno in varno otroštvo, mu nudimo dostop do osnovnega zdravstvenega varstva in kvalitetnega izobraževanja. 

 

Opomba: Z družinami ne živimo, zato vam natančne specifikacije o porabi vaših prostovoljnih prispevkov, ki jih nakažete v namen za pomoč družinam, ne moremo posredovati. V Gambiji se plačilni in davčni sistem razlikuje od slovenskega. Na tržnicah in kioskih, kjer kupujejo revni pri nakupu ne prejmejo računa. V kolikor bi zaprosili za račun, obstaja velika verjetnost, da ga prodajalka ali prodajalec ne bi znal/a napisati, saj je odstotek nepismenih še vedno precej visok. Papir, ki ga na zahtevo lahko napišejo, ni verodostojen račun. Prav tako se cene, tako kot povsod po svetu razlikujejo od kvalitete in kraja, kjer opravite nakup. Vsekakor pa obstajajo tudi trgovine, ki so v pretežni lasti tujcev in kjer za vsak nakup prejmete račun, vendar so izdelki iz teh trgovin, zaradi visokih cen, dostopni samo bogatejšim Gambijcem in tujcem/turistom. Revni ljudje v take trgovine ne zahajajo. Družine in njihove potrebe se med seboj razlikujejo tako kot v Sloveniji in globoko poseganje v potrebe ljudi ni načelo našega društva. Pogoj za prejemanje pomoči je ta, da otrok obiskuje šolo in da poskrbijo za zadovoljevanje otrokovih osnovnih potreb.

6. IZBIRA OTROK

Vsi otroci, ki jih po določenih kriterijih vključimo v projekt botrstev, prihajajo iz revnih družin. Prednost imajo otroci brez staršev, otroci iz enostarševskih družin ali otroci, ki odraščajo v družinah z večjim številom otrok. Večina otrok prihaja iz revnega področja na območju Serekunde in iz vasi Barra.


Ljudje živijo v slabih razmerah, večina družin živi v malih bivališčih, mnogi so še vedno brez elektrike in tekoče vode. V notranjih prostorih, ki jih večinoma uporabljajo predvsem za spanje, spi v eni sobi tudi do 5 ljudi, na posteljah, kavčih ali na tleh. Otroci nimajo svoje sobe. Gospodinje kuhajo zunaj, na oglju. Toaletni prostori so večinoma na prostem ali pa imajo okrog njih postavljen zid, da lahko imajo malo zasebnosti.


Finančno stanje družine se lahko nepredvidoma tudi spremeni (dobijo dodatno/drugo pomoč iz tujine, mama/oče se ponovno poroči, starš dobi službo, itd.). V kolikor se finančno stanje bistveno spremeni za družino, primerno ukrepamo in takoj ko je možno, obvestimo botra/o.


Vsak posameznik si lahko na svojo željo otroka izbere sam ali pa izbiro prepusti nam.


Fotografije otrok, ki potrebujejo pomoč boste našli s klikom TUKAJ. Otroci so iz različnih predelov v Gambiji, ki živijo v zelo slabih razmerah in potrebujejo botra, da bodo lahko normalno obiskovali šolo.


Opomba: Trudimo se, da vsebino in slike na spletni in Facebook straneh ažurno urejamo. Kljub temu pa včasih zaradi pomanjkanja časa in prostovoljcev prihaja do napak, za kar se vam vnaprej opravičujemo. Zgodi se tudi to, da se, še predno uspemo najti pomoč za otroka, družina preseli. Ob potrditvi botrstva vas o tem tudi obvestimo, da se lahko odločite za pomoč drugemu otroku.

7. IZJAVA O BOTRSTVU

Ko se odločite, kateremu otroku boste pomagali, nam na e-mail naslov info@zaotrokesveta.com sporočite ime otroka. V najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili. Preverili bomo stanje in vam poslali v podpis pristopno izjavo, ki jo je potrebno izpolniti in lastnoročno podpisati in vrniti na naš e-naslov ali na sedež društva po pošti.

 

Dobili boste tudi navodila glede nakazovanja botrstva. V kolikor imate pred izbiro otroka dodatna vprašanja, na katera na naši spletni strani niste dobili odgovorov, nam pišite na info@zaotrokesveta.com.

 

Če želite, da otroka določimo mi, nam to sporočite na naš e-mail naslov. Vsak boter ima lahko več kot enega varovanca/ko, vendar ne več kot deset. 

8. KAKO DOLGO TRAJA BOTRSTVO

Botrstvo se običajno prične, ko je otrok star najmanj 3 leta, takrat namreč v Gambiji pričnejo otroci hoditi v vrtec. Vrtcev za otroke , mlajše od treh let v Gambiji ni. V primeru, da se odločite za otroka, ki je starejši in že hodi v osnovno ali srednjo šolo, potem se seveda obvežete za krajši čas.

 

Vsak otrok, ki ga boter spodbuja do konca njegovega šolanja, ima več možnosti za lepšo prihodnost. V kolikor je pomoč pri študiju prevelik zalogaj za vas, priporočamo, da otroku pomagate vsaj do konca srednje šole.

 

Botrstvo deluje po principtu prostovoljne odločitve, kar pomeni, da se lahko kadarkoli odločite za prekinitev. 

V kolikor boter iz kakršnegakoli razloga neha plačevati botrstvo, za tega otroka poiščemo drugega botra. Zaželjeno je, da nas boter o prenehanju botrstva obvesti pravočasno, torej po plačilu zadnjega prispevka.

 

Zelo pomembno in priporočljivo je, da dobro premislite kaj vam pomeni 20€ na mesec in 60€ na leto preden se odločite za botrstvo. S tem prispevkom otroku omogočite bolj brezskrbno izobraževanje vendar je pomembno tudi to, da vam te donacije ne predstavljajo prevelikega bremena. Namen botrstva je izobraževanje otroka hkrati pa botru prinaša tudi notranje zadovoljstvo in veselje. 

9. INFORMACIJE O OTROKU

Ko uredite vse formalnosti in nakažete prvo nakazilo, vam bomo poslali osnovne informacije o vašem varovancu/varovanki. Sicer se v življenju otrok ne dogaja prav dosti, pa vendar boste dobili osnovne informacije o otroku, kje živi, v katero šoli hodi, kdaj je rojen, itd. 

 

Javno ne objavljamo podatkov o otrocih, z žalostnimi zgodbami otrok in njihovih družin ne želimo vplivati na odločitve ljudi, ker prav vsak otrok potrebuje pomoč. Osebni podatki in socialni status družine so dostopni tistim, ki otroku pomagajo, torej botrom, seveda s privoljenjem otrokovih staršev. Dolžni smo spoštovati pravico do zasebnosti vsakega posameznika, zato podatkov ne objavljamo javno. Vsi ti otroci bodo čez nekaj let odrasli. Ne vemo, kam jih bo peljala pot življenja. Zaradi spleta in razvoja novih komunikacijsko-informacijskih tehnologij smo vsi vsakodnevni uporabniki slednjih med najbolj ogroženimi glede zasebnosti. Morda se nekateri še ne zavedajo nevarnosti zlorab, katerim so izpostavljeni na spletu.

 

Starši otrok so seznanjeni o naših aktivnostih in o objavljanju slik na splet.

10. NAKAZILO DONACIJE NA TRR DRUŠTVA V SLOVENIJI

Mesečni prispevki se nakazujejo najkasneje do 18. na TRR društva Za Otroke Sveta v Sloveniji. Znesek botrstva lahko nakažete tudi za pol leta ali celo leto vnaprej. Ne glede na to, kako plačujete botrstvo (mesečno, polletno ali letno), denar družinam izročamo mesečno.

 

Ljudje, katerim pomagamo so revni in bi lahko, če bi dobili večje količine denarja na enkrat, denar porabili za druge stroške, ki niso povezani z izobraževanjem otrok.

 

V kolikor pravočasno ne dobimo nakazil, celoten znesek za pomoč čaka na našem TRR-ju, ker nimamo rezervnega sklada, iz katerega bi lahko črpali sredstva za zalaganje, denarja pa ne moremo pošiljati večkrat mesečno, zaradi dokaj visokih stroškov provizij. Posledično več kot 500 družin čaka na mesečno pomoč. Morda si težko predstavljate, kaj za njih pomeni 20€, vendar vam lahko zagotovimo, da je to za njih neprecenljiva pomoč.

 

V primeru, da boter zaradi kakršnegakoli vzroka ne more nakazati zneska do dogovorjenega datuma, lahko pa nekaj dni kasneje za dva meseca, je zaželjeno, da nas o tem pravočasno obvesti.

 

Do družin se moramo obnašati odgovorno, saj računajo na našo pomoč, zato v tem primeru družino obvestimo, da bo tisti mesec ostala brez pomoči. V kolikor boter na naslednji dogovorjeni datum nakaže za nazaj, družini izročimo celoten znesek pomoči za dva meseca.

 

Pri tem vam želimo povedati, kako zelo pomembno je, da se držite rokov za nakazovanje mesečnih prispevkov. Glede na to, da imamo že več kot 540 botrov, vas vljudno prosimo, da se, če se odločite za botrstvo, držite navedenega datuma za nakazovanje (18. v mesecu) in naših navodil.

 

11. NAKAZILO DONACIJ NA TRR ORGANIZACIJE V GAMBIJI

Ko na račun v Sloveniji prejmemo prispevke od vseh botrov, ga posredujemo na TRR organizacije v Gambiji. Zaradi visokih stroškov nakazil in bančnih provizij, denar samo enkrat na mesec kumulativno pošiljamo v Gambijo.

 

V Gambiji sodelujemo z neprofitno organizacijo Kids Are The World, The Gambia, katere ustanovitelj je naš sodelavec Musa Faal.

 

Društvo Za Otroke Sveta se zavezuje, da vse donacije, namenjene družinam v Gambiji v programu Botrstvo posreduje na TRR partnerske organizacije v Gambiji. Celoten prejeti znesek v gambijskih dalasijih ob prejemu postane last organizacije, vse do takrat, ko ga izročimo družinam. Organizacija v Gambiji se zavezuje, da vsa sredstva namensko porabi, torej ga izroči staršem, zato vračilo prostovoljnih prispevkov nakazanih na naš TRR žal ni možno.

 

Poleg denarja, v Gambijo pošljemo tudi specifikacijo vaših nakazil z opombami, v kolikor za otroke namenite znesek, ki je višji od 20€. Zelo pomembno je, da nas, v kolikor pošiljete denar za šolnino, hrano, rojstnodnevno darilo ali kaj drugega, o tem obvestite z enostavnim sporočilom na e-mail naslov info@zaotrokesveta.com. S tem preprečimo morebitne zaplete na lokaciji v Gambiji.

12. IZROČITEV DENARJA DRUŽINAM

Po prejetju denarja in specifikacije, v Gambiji naši koordinatorji poskrbijo, da pride denar do družin. Imamo 3 koordinatorje, ki pokrivajo 3 različna področja. 


Denar izročamo direktno v roke staršev ali skrbnikov, brez posrednikov. Včasih ocenimo, da je za določene primere potrebno denar izročiti direktno izobraževalni ustanovi. V praksi izročanje denarja vedno poteka v prisotnosti prič.


Razdeljevanje poteka na področju Serekunde in vse okolice, Senegambije, Brufuta in v vasi Barra z okolico. Deljenje poteka na dogovorjeni lokaciji za vsako področje, kamor starši oziroma skrbniki pridejo vsak mesec prevzeti denar. Nekaterim družinam koordinatorji še vedno izročijo denar z obiskom na domu, še posebej takrat, ko botri zaprosijo za novo fotografijo, video ali informacije o družini.


Deljenje denarja poteka približno 14 dni, saj se je časovno težko uskladiti z vsemi družinami, še posebno s tistimi, ki nimajo telefonov ali vsak dan od jutra do večera delajo npr. hišne pomočnice, šoferji, varnostniki, prodajalke hrane, sadja in zelenjave…).


Vsak mesec prejmejo družine tudi veliko dodatnih donacij za hrano, oblačila, obutev, rojstne dneve, kar zahteva dodaten čas. Družine moramo včasih poklicati ali obiskati tudi trikrat ali štirikrat, da lahko botrom pošljemo fotografije otrok z njihovimi darili. Otroci hodijo v šolo ob različnem času, vsi starši niso vedno na voljo, prav tako imamo veliko dela s prostovoljci in projekti, v katere se vključujemo izven Slovenije.


Pri tem prosimo vse obstoječe in bodoče botre za potrpežljivost za počasnejši odziv, saj poleg omenjenih dejavnikov na to vplivajo tudi drugi, kot so visoki stroški interneta, počasna internetna povezava (posebno pri nalaganju fotografij), omejen dostop do električne energije, stroški prevoza, problem v sporazumevanju, kadar delo opravljajo drugi člani organizacije.

Uvedli smo nov sistem potrdil pri razdeljevanju denarja. 


Ob izročanju denarja, koordinator vpiše podatke o datumu, znesku denarja in morebitni opombi (prvo botrstvo, manjkajoče nakazilo, darilo…) v letno evidenco posameznega varovanca. Vpiše se tudi ime in priimek osebe, ki je prevzela denar, ta prejem denarja potrdi s podpisom ali prstnim odtisom (v primeru da oseba ni pismena). Ob koncu leta se staršem oziroma skrbnikom varovanca preda kopija letnega potrdila.

 

Do konca leta 2021 so starši/skrbniki prejemali posamezna potrdila vsak mesec, kjer so sami prejeli originalno potrdilo, organizacija v Gambiji pa je shranila kopijo. Velikokrat se je zgodilo, da starši potrdil niso hranili, so jih izgubili ali so se ta uničila. Prav tako se je dogajalo tudi, da je denar prevzela teta ali stric, zato kopije potrdil niso bile hranjene pri eni osebi. Kljub temu da hranimo vse kopije izdanih potrdil, se vidnost zapisov na kopijah po letu ali dveh zelo poslabša, saj gre za samokopirni papir. Z novim načinom bodo vsa potrdila za posameznega otroka na enem mestu, kar bo omogočalo večjo preglednost in pa tudi trajnost potrdil, kar bomo dosegli z letnimi optičnimi kopijami potrdil. 


Z novim načinom izdaje potrdil, bomo ob koncu leta optično prebrano kopijo potrdila naložili tudi v mapo v oblaku posameznega varovanca, kjer lahko botri dostopajo do vseh slik in spričeval.

13. PRISOTNOST NA LOKACIJI

Stalno smo prisotni na lokaciji, saj naš sodelavec prihaja iz Gambije. Prav tako Gambijo vsako leto obišče predsednica društva in drugi člani, ki ostajajo v Gambiji dalj časa. Otroke in družine, za katere iščemo pomoč ali jim že pomagamo smo osebno srečali in se prepričali o njihovih življenjskih razmerah.

 

Zavedamo se, da moramo biti za uspešno izvedbo projekta fizično prisotni na lokaciji, kajti le na ta način lahko vsaj delno nadziramo stanje na lokaciji. S tem skušamo zagotoviti, da se denar pravilno in namensko porabi. Tako skušamo kar najbolje poskrbeti za varnost sredstev, ki jih podarijo donatorji za pomoč otrokom in družinam.

 

Kljub stalni prisotnosti pa se lahko zgodi, da pride do sprememb, selitev, nesreč, itd. o katerih nas družine obvestijo naknadno, saj je območje, kjer delujemo širše in ni možno popolnoma nadzirati vseh družin, njihove problematike in njihovih vsakodnevnih težav oziroma morebitno nastalih sprememb. Trudimo se, da smo jim vedno na voljo za osebni stik in pomoč v kolikor je to v naši moči. Po potrebi opravljamo tudi pogovore z otroki in družinami, nenapovedano obiskujemo šole, smo v stiku z nekaterimi ravnatelji, itd.

 

Naše aktivnosti objavljamo na naših straneh. Ko se pojavi zadeva pri dotičnem otroku, z botri komuniciramo preko e-mail in facebook sporočil.

 

Opomba: Za vse informacije direktno iz lokacije včasih potrebujemo določen čas, saj so razmere v katerih delamo drugačne, večkrat veliko težje kot v urejeni evropski državi. Marsikdaj za zadevo, ki bi jo v Sloveniji uredili v nekaj urah, v Gambiji potrebujemo nekaj dni. S tem so povezani stroški, prevoz, dostop do družine, različni delovni in šolski urniki, itd.

14. POGOJI ZA PREJEMANJE POMOČI

Najpomembnejši pogoj za prejemanje pomoči je ta, da se otrok hodi v šolo, se izobražuje. To pomeni, da morajo starši oziroma skrbniki poskrbeti, da otrok vsak dan hodi v šolo. Poleg tega od skrbnikov zahtevamo, da otroku vsak dan zagotovijo šolsko malico in da ima vsak otrok osnovne šolske potrebščine (knjige, zvezki, svinčniki, šolska torba). V primeru bolezni, lahko del sredstev porabijo za osnovno zdravstveno oskrbo (pregled pri zdravniku, zdravila – v kolikor je to finančno mogoče).


V primeru, da je šolnina dražja od 60€, morajo z mesečnimi denarnimi prispevki poravnati preostali del šolnine in drugih obveznosti do izobraževalne ustanove. Prav tako so dolžni, v kolikor prejeti znesek za šolnino ne zadostuje, poskrbeti za nakup šolske uniforme.

 

V kolikor ugotovimo, da otrok ne hodi v šolo, nima šolske unifrome ali poravnanih obveznosti do šole, starše opomnimo. Če se situacija ne spremeni, odvzamemo pomoč in botra o tem takoj obvestimo.

 

Za družine v Gambiji je značilno, da se selijo znotraj mest ali iz podeželja v mesto in obratno, ali celo v sosednjo državo. Vzroki za to so predvsem v iskanju zaslužka in zmanjšanju življenjskih stroškov. Zelo pogosto se tudi zgodi, da starši svojih otrok iz različnih vzrokov “oddajo” v vzgojo drugim družinskim članom, sorodnikom ali starim staršem. Na notranje migracije nimamo vpliva. Pogosto se migracije dogajajo zaradi smrti očeta, ločitve, finančne stiske ali dogovora znotraj družine.
V takih primerih ne moremo več slediti šolskemu uspehu in vsakdanjemu življenju tega otroka, zato otroka izključimo iz programa. Boter si lahko v tem primeru izbere drugega otroka, ki potrebuje pomoč.

 

Pogoj za prejemenje pomoči je tudi ta, da otrok nima drugega botra ali kakršnekoli pomoč iz tujine ali druge organizacije v Gambiji. Zelo nepošteno bi bilo, da bi dovolili, da ima en otrok dva botra, toliko drugih pa nobenega.

 

Zavedamo se, da 20€ ne rešuje življenj vsem otrokom, vendar brez strogih kriterijev nehote povzročimo še več razlik med otroki. Ne moremo zanikati dejstva, da z botrstvi pomagamo le posameznikom in da se tudi pomoč botrov oziroma višina prispevkov razlikuje (eni skrbijo za otroke z mesečnimi prispevki, drugi dodatno pošiljajo denar za darila, hrano, oblačila in obutev, itd.). Še večje razlike pa bi se dogajale, če bi dovolili, da ima en otrok več botrov ali, da bi botri pomagali tistim, ki niti ne tako nujno potrebujejo pomoč.

 

Opomba: Z družinami ne živimo, zato ne moremo vsak dan nadzirati ali so vsi starši in skrbniki poskrbeli, da so šli otroci v šolo, imeli s seboj malico in šolske potrebščine ter poskrbeli za njihovo zdravje, čisto uniformo in primerno obutev. Razmeroma težko je tudi zagotoviti, da nas bodo starši, v primeru, da iz drugih virov dobijo dodatno pomoč za otroka, o tem takoj obvestili. Zadevo skušamo nadzirati z nenapovedanimi obiski družin in šol, z razgovori s starši, otroki in šolskim osebjem, ter preživljanju časa v vaseh in soseskah, kjer družine živijo.

15. KAJ PREJMETE OB PREVZEMU BOTRSTVA?

Vsi botri prejmete:

1.) Osnovne informacije o vašem varovancu/varovanki.
V življenju otrok v Gambiji se dogaja bistveno manj, kot na primer v življenju otroka v razvitem svetu. Otroci nimajo polnih urnikov, popoldanskih šolskih, športnih in drugih obveznosti. Jezikovni tečaji, plesne urice in glasbene vaje so povezane s stroški, ki si jih starši ne morejo privoščiti. Ponudba slednjih je omejena in velikokrat namenjena otrokom, ki prihajajo iz bogatejših družin. Posledično morajo deklice iz revnih družin običajno po pouku pomagati pri vseh gospodinjskih opravilih (kuhanje, pranje perila in posode, pometanje, skrb za mlajše brate in sestre,…), dečki pa pomagajo očetom pri moških opravilih. Na vaseh ponavadi pasejo živino in delajo na njivah. V mestih, kjer je manj fizičnega dela, sinovi pomagajo očetom, ki so krojači, mehaniki, popravljajo kolesa, menjajo pnevmatike. Če oče nima takega dela, kjer bi mu sin lahko pomagal, največkrat pustijo, da igrajo nogomet ali se lovijo in igrajo z vrstniki.

Na počitnice v tuje države ne hodijo, šole v naravi ne poznajo. V kolikor ne živijo s starši, jih med počitnicami obiščejo ali pa gredo na obisk in počitnice k starim staršem ali drugim sorodnikom. Veliko družin gre v času počitnic, ko je v Gambiji tudi deževna doba, delati na polja. Nekateri otroci med počitnicami obiskuje poletno šolo in dodatni pouk, v kolikor jim starši to lahko omogočijo. Nekateri otroci morajo tudi pomagati delati svojim staršem. 

Glede na to, da v državi prevladuje islam in so ljudje zelo verni, ogromno otrok v popoldanskem času obiskuje t.i. daro oziroma verouk. Stroški za obiskovanje verouka so minimalni.

2.) Fotografijo vašega varovanca/varovanke
Ob prevzemu botrstva vam odpremo mapo v oblaku, kjer nalagamo ostale dokumente. V tej mapi dobite prvo fotografijo (skupaj z osnovnimi podatki). 

 

V kolikor družini pošljete dodatek za nakup hrane, oblačil ali praznovanje rojstnega dne, vam v mapo naložimo fotografijo. Prav tako vam vsako leto dobite spričevalo. 

 

Za dodatne fotografije nam pišite na info@zaotrokesveta.com.

 

Glede na to, da otroci živijo v različnih predelih, so s tem povezani tudi stroški in zato ni vedno takoj možno dobiti novih fotografij. Se pa seveda za vsakega botra potrudimo in v kolikor je v naši moči in če imamo na voljo sredstva za prevoz, telefon in internet, v najkrajšem možnem času pošljemo sliko ali dodatne zahtevane informacije.


V času prostovoljskih taborov se velikokrat gibljemo na področju Brufuta, zato imamo do nekaterih otrok včasih lažji dostop. Prav tako se vsaj enkrat na mesec odpravimo v vas Barra, kjer ima svoje varovance kar nekaj botrov. To pa ne pomeni, da ni možno dobiti fotografije od varovanca, ki ne živi v tem predelu.

 

Kar se tiče fotografij, lahko dodamo še to, da veliko ljudi na svetu, tudi v Sloveniji potrebuje pomoč in se zaradi tega ne želijo izpostavljati s fotografiranjem. Tudi Gambijci se vsi niso pripravljeni slikati in v to jih ne moremo prisiliti. Če je človek reven, ne pomeni, da se ne sme sam odločiti kaj želi in česar ne. Torej, fotografijo cele družine lahko dobite, če se vsi člani strinjajo s tem.

 

3.) Spričevalo – poročilo o šolskem uspehu vašega varovanca/varovanke
Vsak boter, ki plača šolnino in najmanj eno polno šolsko leto skrbi za varovanca/varovanko, prejme spričevalo oziroma poročilo o zadnjem, tretjem šolskem semestru. V Gambiji podpiramo otroke, ki obiskujejo različne šole, v katerih vladajo različni šolski sistemi in načini ocenjevanja. Prav tako je pomembno vedeti, da v vseh šolah ne izdajajo spričeval. Namesto spričevala, je za napredovanje v višji razred v nekaterih šolah dovolj, da pozitivno opravijo zaključni izpit oziroma šolsko nalogo. Ne glede na dejstvo, da se šolsko leto zaključuje konec junija, oziroma najkasneje do sredine julija, ne pomeni, da vsi prejmejo rezultate oziroma spričevala ob koncu šolskega leta. Nekateri so o svojih rezultatih seznanjeni šele v začetku novega šolskega leta (oktobra). Za otroke, ki obiskujejo šole, ki ne izdajajo spričeval, mora naš predstavnik obiskati šolo in dodatno zahtevati poročilo o uspehu varovanke/varovanca. Zbiranje spričeval lahko poteka nekaj mesecev. Natančnega datuma ni moč predvideti. Tako kot za vse ostalo, so s tem povezani tudi stroški in seveda dejstvo, da v Gambiji vse poteka počasneje. 

 

Zagotavljamo pa, da vsak boter/botra prejme spričevalo oziroma poročilo o uspehu, takoj ko ga prejmemo in ga imamo možnost naložiti. 

 

Opomba: V času epidemije, ko so bile vse šole v Gambiji zaprte, botrom nismo poslali spričeval za šolsko leto 2019/2020, saj jih nobena ustanova v Gambiji ni izdala. 

16. STIKI Z VAŠIMI VAROVANCI

V naši organizaciji delamo drugače in želimo, da nas po tem ljudje poznajo. Zelo se trudimo, da bi bili botri v stiku s svojimi varovanci, saj na tak način lahko še bolj vplivamo na izboljšanje kvalitete življenja posameznikov. Jasno nam je, da ne moramo rešiti sveta, vendar vemo, da lahko spremenimo svet posameznikom.

 

Pri tem se sicer včasih pojavijo tudi težave, vendar menimo, da je vse možno rešiti s pravilno komunikacijo.  

 

Pri komunikaciji v 21 stoletju, pa ne smemo pozabiti, da belci stereotipno ostajamo v superiornem položaju, predvsem pri ljudeh, ki so revni in nikoli niso imeli možnosti potovanja v tujino. Prav zaradi tega imajo nekateri domačini občutek manjvrednosti. Za večino domačinov smo bogatejši in vsak, ne glede na to od kod prihaja, si želi pridobiti čimveč ugodnosti od nekoga, ki živi v Evropi, kar je seveda popolnoma razumljivo. V botrih vidijo upanje in pomembno je, da ste zelo pazljivi pri obljubah, ki jih dajete otrokom in staršem, prav tako v pogovorih, ki jih imate s starši ali skrbniki.

 

Prav tako je pomembno omeniti, da ljudje, ki še nikoli niso obiskali Gambije, nimajo prave predstave o življenju tam (cene hrane, najemnin, prevoza, oblačil,…). Večkrat so ljudje mnenja, da je v Afriki vse poceni, skoraj brezplačno, vendar je realnost precej drugačna.

 

Na nesoglasja lahko močno vplivajo tudi verske, kulturne in socialne razlike, ki lahko dejansko situacijo pripeljejo do žalostnega konca za obe strani.

Na kakšen način ste lahko v stiku z varovanci?
OBIŠČITE SVOJE VAROVANCE

Želimo, da botri, ki imajo varovance v Gambiji spoznajo in jih obiščejo. Več informacij o Gambiji in o potovanju v deželo nasmejanih ljudi, kot ji še drugače pravijo, si lahko preberete s klikom TUKAJ

 

Botri nas obiskujejo skozi vso leto. Nekateri so bili v Gambiji že 6x. V kolikor vas to zanima,nam lahko tudi pišete za več informacije na info@zatrokesveta.com

 

OBISK VAROVANCEV V SLOVENIJI

V kolikor bi boter ali botra želela in bi se starši strinjali, da njegov varovanec pride na počitnice v Slovenijo, vam bomo svetovali, ne prevzemamo pa organizacije pri pridobivanju dokumentacije za potovanje.

S tem je povezanih precej stroškov. Za otroka je potrebo najprej urediti administrativne zadeve v Gambiji, nato mora otrok s spremljevalcem odpotovati v Senegal, da se zanj pridobi vizum za Egipt, kjer mu potem na veleposlaništvu RS odobrijo vizum za Slovenijo. V kolikor vizuma ne dobi, se mora vrniti nazaj v Gambijo. Stroški takega postopka lahko znašajo 2000€ in več. 

PISMA OTROKOM V GAMBIJI

Svoje varovance lahko razveselite z vašim pismom. Pismo mora biti napisano v angleščini. Zraven lahko priložite še vašo fotografijo in fotografijo vaše družine. Zelo se razveselijo fotografij, saj sami nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi jih razvijali. Vaši otroci lahko narišejo tudi risbico. Prosimo vas, da ne opisujete vaših počitnic in podrobnosti iz potovanj, ki ste se jih udeležili čez poletje ali zimo. Družine so v Afriki zelo povezane, zato rajši opišite vas, vaše družinske člane, ne pozabite na babice in dedke.

 

Pri tem je pomembno vedeti, da nekateri varovanci še nikoli v življenju niso napisali pisma. Nekateri so še premladi in ne znajo pisati, drugi imajo enostavno težave s pisanjem pisem, ali pa morda ne vedo, kaj pomeni napisati pismo. Še vedno pa obstaja tudi precej odraslih ljudi v Gambiji, ki pisma enostavno ne znajo napisati. Posledica tega je, da boste na odziv čakali precej dolgo ali pa ga sploh ne boste dobili, saj je to za njih enostavno preveč zahtevno. Poleg tega je potrebno upoštevati, da v kolikor pisma ne morete poslati preko ljudi, ki nas obiščejo, lahko pošiljanje zaradi počasnih poštnih storitev traja precej dolgo.

 

V primeru, da se odločite za dopisovanje je potrebno pokriti stroške, ki nastanejo v zvezi s tem (stroški pošiljanja, prevoz od/do družine, od/do pošte in telefonske stroške (za komunikacijo z družinami). Družine v Gambiji navadno nimajo svojih naslovov ali poštnih predalov, zato prejemanje in pošiljanje pisem poteka preko naslova organizacije v Gambiji.

Dopisovanje seveda ni obvezno in nekateri botri se zanj ne odločajo.

 

Naslov v Gambiji:
KIDS ARE THE WORLD – THE GAMBIA
PO BOX 2902
LATRIKUNDA GERMAN,SEREKUNDA
THE GAMBIA, WEST AFRICA

 

Opomba: Prosimo, da v pismih ne pošiljate denarja, saj to poveča nevarnost, da se bo pismo “izgubilo”. Varnost pošiljk, poslanih v Afriko je neprimerljiva z evropskimi in za to ne prevzemamo nobene odgovornosti.

17. DODATNA POMOČ OTROKOM IN DRUŽINAM

Vašemu varovancu ali družini lahko kadarkoli tudi dodatno pomagate.

 

To lahko storite na dva načina:

  1. nakažete dodatek v obliki dodatne donacije
  2. pošljete darilo 

Otroku lahko kadarkoli V Gambijo pošljete darilo. Pošiljko morate obvezno poslati  po priporočeni pošti. Znotraj paketa morate obvezno pripisati ime otroka. V povprečju pošiljka v Gambijo potuje do 45 dni, ne glede na to ali plačate dodatno tarifo za letalsko ali prednostno pošiljanje. 

 

Pošiljanje daril je zelo mikavno vendar vam priporočamo, da se izogibate pošiljanju velikih paketov, posebej dragih predmetov in daril samo za enega otroka. Taka darila lahko povzročijo obraten učinek in prevelike razlike med otroki, zato vas prosimo, naj bo darilo, če se zanj odločite, tako, da ga bodo lahko otroci uporabljali z ostalimi otroki.

 

V kolikor gre za paket ali pisemsko pošiljko, ki vsebuje predmete (ne pismo), je v Gambiji potrebno plačati še t.i. carino. Znesek je odvisen od vrednosti pošiljke oziroma najmanj 4EUR. S sprejemanjem pošiljk so na žalost povezani tudi drugi stroški in sicer prevoz od/do pošte (morda večkrat, ker v Gambiji ne pošiljajo obvestila o prispeli pošiljki), prevoz od/do družine, stroški interneta (pošiljanje slik) ter telefonski stroški, ki nastanejo pri komunikaciji z družino.

Ko prejmemo paket ali pismo, otroka slikamo in sliko pošljemo botru. Vse stroške krijete sami.

Naslov v Gambiji:
KIDS ARE THE WORLD – THE GAMBIA
PO BOX 2902
LATRIKUNDA GERMAN, SEREKUNDA
THE GAMBIA, WEST AFRICA

 

Glede na to, da so stroški pošiljanja in ostali s tem povezani stroški dokaj visoki, lahko za rojstni dan ali za drugo priložnost tudi nakažete denar na TRR Društva v Sloveniji.

Posredovali ga bomo v Gambijo in obvestili naše koordinatorje kako je potrebno porabiti dodatni denar. Oni bodo denar predali družina, ki bodo opravili nakup in nas obvestili, da fotografiramo darilo. V kolikor imajo možnost, da sami fotografirajo darilo, nam to posredujejo, mi pa naložimo v oblak.

 

Z dvajsetimi euri lahko v Gambiji otroka zelo razveselijo. Poleg tega vam ni potrebno skrbeti za pravilne velikosti, priljubljene barve, uporabnost daril …

VREČA RIŽA IMA PREDNOST PRED DARILI

V Gambiji si ljudje hrano med seboj delijo. Če ne bi imeli takih kulturnih običajev, potem bi vam iz Gambije postregli s fotografijami, ki ste jih morda vajeni iz različnih medijskih virov.

 

Dejstvo je, da v Gambiji ni tako, vendar to ne pomeni, da ljudje niso lačni ali podhranjeni. Otroci iz najbolj revnih družin hodijo v šolo brez malice, kar pomeni, da ta otrok ni imel zajtrka, malice in niti kosila. Njegov edini obrok je pozno kosilo, ko si cela družina deli zgolj skledo riža. Tega  otroka težko prepričamo, naj čim dlje hodi v šolo, da bo prišel do poklica in imel možnost zaposlitve, če pa lačen otrok razmišlja samo o tem, kako priti do denarja za hrano.

 

Nihče ne dobi svojega krožnika! Ko je obrok pripravljen, postavijo skledo na dvorišče in vsi, ki so prisotni, so deležni tega obroka. Ker živijo v velikih skupnostih in so med seboj zelo povezani, je število “jedcev” vedno veliko, ženske, moški, otroci, sorodniki, sosedje. Skoraj nemogoče je videti jesti iz sklede samo enega človeka. Torej, umrljivosti zaradi lakote v Gambiji skorajda ni, le redki so taki primeri na podeželju in v vaseh, ki so precej oddaljene od civilizacije.

 

Podhranjenost vpliva na fizični in duševni razvoj otrok in v kolikor ne bomo ukrepali, nam tudi vsa prizadevanja za izobraževanje ne bodo prinesla želenih rezultatov. Lakota ima lahko trajne posledice za otroke, ki so se rodili v državi, ki jim poleg vseh drugih ovir, s katerimi se soočajo, dodatno otežujejo pridelovanje hrane za svoje lastne potrebe njihove klimatske razmere.

 

V kolikor je v družini več otrok, lahko s pošiljanjem daril samo za enega otroka povzročite slabo voljo med bratci in sestricami. Če ne želite delati razlik med otroki, vam priporočamo, da za celo družino kupite 50kg vrečo riža, ki nahrani družino za skoraj en mesec. Cene riža so različne glede na kvaliteto, trenutni menjalni tečaj, kraj, kjer ga kupite, vendar se cene gibljejo okoli 25€.

 

Ker z dostavo riža družini nastanejo tudi stroški (razlike v menjalnem tečaju, stroški provizij in bančnih nakazil, stroške prevoza, telefona in interneta) je potrebo za 50kg vrečo riža nakazati 30€ in mi uredimo, da riž pripeljemo do družine in poskrbimo, da dogodek argumentiramo in vam pošljemo fotografije.

KOLO - SANJE VSAKEGA OTROKA

Kolo je dragoceno darilo za otroke iz revnih družin v Gambiji, lahko bi rekli, da je sanjsko darilo za vsakega otroka v Gambiji.

 

Nekateri si ga želijo zato, ker ga ima morda njihov prijatelj, za nekatere pa kolo predstavlja glavno prevozno sredstvo, saj morajo nekateri otroci v šolo hoditi peš tudi po več kilometrov na dan. Kolo lahko prihrani veliko izgubljenih razrednih ur, prepreči zamujanje in izboljša izobraževalne možnosti.

 

Kolesa imajo različne cene. Tako kot v Sloveniji, tudi v Gambiji na ceno vpliva velikost kolesa, kvaliteta in ohranjenost. Za otroke vedno kupujemo rabljena kolesa, saj so nova precej dražja. Vsa kolesa, ki jih prodajajo v Gambiji so uvožena iz Evrope ali Amerike, zato so cene lahko tudi višje v primerjavi s slovenskimi. Enako je z avtomobili in motorji. Človek bi pričakoval, da je to v Afriki ceneje kot v EU, vendar žal temu ni tako.

 

Pri nakupu kolesa pride do stroškov, ki jih morate botri kriti sami, saj na žalost nimamo za to namenjenih sredstev.

 

V povprečju dobro rabljeno kolo stane cca 60€ (znesek vključuje tudi vse stroške: razlike v menjalnem tečaju, stroški provizij in bančnih nakazil, stroške prevoza, telefona in interneta).

 

Opomba: Pred nakupom kolesa se moramo posvetovati z družino. Če je družina v izjemno težki situaciji, bodo rajši prosili, da se jim kupi riž. 

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Naša glavna naloga je otrokom ponuditi upanje na boljše življenje danes in v prihodnosti.

V kolikor na vsa vaša vprašanja še niste dobili odgovora, nam pošljite e-mail na info@zaotrokesveta.com in z veseljem vam bomo pomagali.