KARIERNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER

Uspelo nam je!

Skupaj z vsemi našimi podporniki nam je uspelo doseči še en cilj. Cilj, ki odpira novo zgodbo v naši organizaciji, nove priložnosti za otroke in odrasle ter nove izkušnje za naše prostovoljce iz celega sveta.

Ideja za projekt Career & Educational center The Gambia je bila zasnovana na podlagi analize lokalne problematike na področju izobrazbe in s tem povezane problematike otrok, žensk in moških v Gambiji, kjer aktivno delujemo od leta 2012.

 

NAKUP ZEMLJIŠČA

Dne 27.7.2017 je organizacija Travel as volunteer (Gambia) po opravljenem nakupu prejela dokumentacijo o lastništvu zemljišča v velikosti 2.644,5 m2 v predelu Brufuta. Na tem zemljišču bomo zgradili prvi karierno-izobraževalni center v Gambiji, katerega glavno poslanstvo bo izboljšanje možnosti za zaposlovanje vseh otrok, ki so vključeni v projekt botrstev preko naše organizacije in vseh ostalih otrok in prebivalcev Gambije, ki so dokončali osnovno, srednjo ali visoko šolo.

 

V 5 letih intenzivnega, osebnega vključevanja in delovanja na področju izobraževanja in humanitarnosti v Gambiji, smo ugotovili, da je sicer v Gambiji še vedno premalo šol na podeželju, hkrati pa otroci, ki zaključijo določeno stopnjo izobraževanja potrebujejo dodatna uporabna znanje in veščine, da bi našli prvo zaposlitev. Na žalost vse preveč otrok po srednji šoli (ali visoki šoli) ostaja doma, enostavno za to, ker nimajo specifičnih uporabnih znanj, zaradi katerih bi bili zanimivi za zaposlovanje in dovolj izkušenj.

V karierno-izobraževalnem centru pa bi radi otrokom in tudi starejšemu prebivalstvu Gambije ponudili ravno to! Veščine, mednarodne izkušnje, delavnice na različnih področjih, poklicna – praktična znanja, management, storitve, tehnična znanja, itd. Poleg tega si želimo povezovati podjetja, iskati znanje, ki so uporabna in prostovoljce, ki takšna znanja lahko ponudijo. To bo tudi prvi tovrstni center v Gambiji, kjer se na enem mestu srečata povpraševanje in ponudba na trgu dela, torej delodajalcev ter iskalcev zaposlitve.

 

Ogromno pozornosti bomo posvečali tudi športu in prepoznavanju talentov ter delu z njimi, od nogometa, košarke, atletike, umetnosti, glasbe, kulture, plesa, itd. Hkrati pa bomo šport širili med otroci, kot najbolj zdrav način preživljanja prostega časa.

 

V sodelovanju s Fakulteto za Arhitekturo v Ljubljani in Univerzo v Gambiji pripravljamo načrt za center. V nadaljevanju pa bomo že pri izgradnji centra, kot tudi k delovanju centra, k sodelovanju pritegnili prostovoljce iz celega sveta in domačine.

 

Glavni koncept centra bo iskanje dolgoročnih rešitev zaposlovanja in razvijanja malega gospodarstva, s pomočjo analize lokalnih potreb in lokalne in mednarodne izmenjave znanj.

 

Naši kratkoročni cilji so usmerjeni na mednarodno sodelovanje z evropskimi univerzami in njihovimi študenti, na izmenjavo znanj in izkušenj med lokalnimi študenti in EU študenti, praktično usposabljanje lokalnega prebivalstva, spodbujanje k povezovanju in izmenjavi mladih, neformalno učenje, prepoznavanje pomembnosti mladinskega dela, ki temelji na konceptu trajnostnega razvoja in osveščanje odnosa do podjetnosti, okolja in prostovoljnega dela.

 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v korenite spremembe v smislu trajnostnega razvoja:

 

 • bistveno povečati delež pismenih v državi;
 • zagotoviti poklicno izobraževanje;
 • zagotoviti kapacitete za izvajanje programov za otroke iz socialno ogroženih družin, prostovoljce, žensk in ostale izobraževalne programe;
 • zagotavljanje nastanitvenih kapacitet, s čimer bodo vsem uporabnikom ponujene možnosti za izvajanje večdnevnih in večmesečnih mladinskih, prostovoljnih in drugih izobraževalnih programov;
 • ustvarjanje kvalitetnih infrastrukturnih pogojev – primerna velikost in opremljenost prostorov za izvajanje različnih dejavnosti, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in nemoteno delovanje;
 • razvoj lokalnega turizma v povezavi s prostovoljnim delom;
 • spodbujanje neformalnega učenja;
 • kadrovski razvoj v okviru centra, vrtca, projekta za ženske in drugih izobraževalnih programov;
 • nudenje zaposlitve lokalnemu prebivalstvu;
 • skrbeti za stalno prisotnost prostovoljcev iz celega sveta, ki temelji na mednarodni izmenjavi znanj in izkušenj in pripomore k hitrejšemu razvoju idej ter izvajanju izobraževalnega programa;
 • nuditi priložnosti za štipendije in študij v tujini;
 • spodbujanje športa, umetnosti in glasbe
 • ustvariti zaposlitveni portal, kjer se bosta srečala delodajalec in iskalec zaposlitve

Nosilec projekta je Travel as a volunteer The Gambia.

 

Ustanovitelji so Musa Faal, Urška Faal, Klavdija Verce, Jasmina Kozinc, Mateja Kordiš, Inštitut Kontaanlo (Mojka Budihna, Klavdija Hvala in Elizabeta Arčon Košuta), Amet Faal, Adam Faal, Ali Hydara, Sheriffo Kanuteh, Kalilu Banja.

 

Glavni donatorji in podporniki: organizacija John-a McIvorja in Susan Calverley iz Anglije, Klavdija Verce, Inštitut Kontaanlo, prostovoljci in donatorji poletnega tabora 2017 ter botri.

 

Lokacija projekta: Brufut, The Gambia, West Africa

gambija

 

ŽELITE POMAGATI PRI IZGRADNJI CENTRA?

Postopki vodenja, planiranja in izvedba aktivnosti se delijo na več faz. Nadzor, poročanje in vodenje projektne dokumentacije bomo izvajali zaporedno, od začetka do konca vsake posamezne faze. Sodelovanje lokalnih in tujih partnerjev, lokalnih oblasti in posameznikov je pomembno vseskozi, vendar se bo glede na faze spreminjala njihova vloga.

 

Ocenjujemo, da bomo za izradnjo centra potrebovali med 30.000 in 35.000€. Vaša pomoč bo več kot dobrodošla! Vsako vašo donacijo bomo skrbno zabeležili in vas dodali na seznam donatorjev ter vas sproti obveščali o vseh naših aktivnostih in napredku. Vabimo vas, da se nam tudi aktivno pridružite pri vseh fazah izgradnje.

 

Zidake bodo izdelovali domačini. Cena zidaka in izdelava le tega stane 0,20€. Za vsak euro lahko izdelamo 5 zidakov.

 

Vsak zidak šteje!

Podatki za nakazilo za Slovenijo:

 

DRUŠTVO ZA OTROKE SVETA
TRG KOMANDANTA STANETA 8, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

IBAN (TRR): SI 56 2900 0005 0687 692
Referenca: SI 99
Namen: IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
Koda namena: CHAR
SWIFT: BACXSI22
Račun odprt pri Uni Credit Bank
Identifikacijska matična številka: 4046498000
Davčna številka: 90262557

 

 

Podatki za mednarodno nakazilo v Gambijo:

 

Account Name: VOLUNTEER TRAILS – THE GAMBIA
Account Number (GMD): 6240037610
BBAN (GMD): 008201624003761074
Account Number (EUR): 6240037611
BBAN (EUR): 008201624003761171
Swift Code: ECOCGMGMXXX
Beneficiary Bank name: Ecobank Gambia Ltd.
Beneficiary Bank Address: 42 Kairaba Avenue, Serekunda – The Gambia.

 

V kolikor ne želite, da se vaše ime objavi na spletni strani donatorjev in vgravira na steno donatorjev v karierno-izobraževalnem centru v Gambiji, nam morate to sporočite na info@zaotrokesveta.com

 

Hvala, ker skupaj z nami spreminjate življenja posameznikom.

 

#BeTheChange

 

 

 

Polaganje simboličnega zidaka

Polaganje simboličnega zidaka

Polaganje simboličnega zidaka

Polaganje simboličnega zidaka

Polaganje simboličnega zidaka

Polaganje simboličnega zidaka