Mag. ROBERT GUŠTIN

Mag. Robert Guštin, magister znanosti iz informacijsko-upravljalskih ved, ima večletne izkušnje v javni upravi na področju razvoja strategij, vodenja projeRober Guštinktov in razpisov, deluje kot zunanji svetovalec pri razvoju, vzpostavljanju, vodenju in spremljanju projektov. Ima izkušnje v mednarodnem poslovnem okolju, saj sodeluje z več mednarodnimi podjetji in organizacijami. Je predavatelj na več višjih in visokih šolah, sodeluje pa tudi z Evropsko komisijo kot ocenjevalec ter evalvator projektov. Je poslovno orientiran, kreativen in razvojno naravnan. V sodelovanju z Društvom za otroke sveta vidi možnost in priložnost udejanjenja svojih življenjskih načel in dati pomoč tistim, ki jo s hvaležnostjo sprejemajo. Njegov moto je: Živi življenje danes, saj ne veš, če jutri sploh pride.