Musa Faal

Musa

Moja strast za dobrodelno delo je zagotoviti doseganje trajnostnega razvoja, kjer gradimo svet, prijeten in udoben za vse in vsakogar od nas. Trdno sem prepričan, da je socialni razvoj lahko dosežen s socialno pravičnostjo, kadar so naše socialne storitve enakovredno usmerjene k doseganjem enakih ugodnosti brez diskriminacije. Poleg tega se moramo zavedati, da smo vsi močno povezani.
Revščina je glavna grožnja proti trajnostnemu razvoju in moja vloga socialnega delavca je omiliti revščino tistim, ki nimajo enakih možnosti, jim ustvariti zdravo okolje ter omogočati svobodno sprejemanje odločitev.

Musa Faal