USPOSABLJANJA

Društvo Za Otroke Sveta organizira pripravljalno usposabljanje za prostovoljce pred njihovim odhodom. Usposabljanje je obvezno za vse bodoče prostovoljce, ki se udeležijo skupinskih odprav v Gambijo. V kolikor se boste udeležili programa Potuj Kot Prostovoljec kot posamezniki izven skupinskih terminov, boste po e-mailu prejeli gradivo, ki ga boste sami predelali pred prihodom v Gambijo in se pred ali čimprej po vaši prijavi tudi srečali z našimi koordinatorji.

Usposabljanje za globalne prostovoljce

Enodnevno intenzivno usposabljanje vodijo člani Društva skupaj s prostovoljci, ki so Gambijo že obiskali. Namen usposabljanja prostovoljcev, ki prvič odhajajo na prostovoljno delo v državo globalnega juga, je pripraviti prostovoljce na prostovoljsko izkušnjo, jih seznaniti kako poteka življenje v medkulturni skupnosti, kaj je timsko delo,  kako reševati konflikte, kaj je pravzaprav razvoj, izobraževanje in nasloviti še nekaj povezujočih se konceptov. Preko usposabljanja želimo prikazati čim več primerov dobrih in slabih praks, izzivov, ki jih tako medkulturno okolje lahko prinaša. Pomembno je, da se prostovoljci že pred odhodom soočijo z nekaterimi stereotipi in predsodki,  strahovi in pričakovanji. Predvsem pa, da se začnejo zavedati evropocentričnosti svojih pogledov na stvari in se počasi soočati z njo. Na usposabljanju spoznate tudi prostovoljce, ki imajo osebne izkušnje s prostovoljnim delom v Gambiji in tako lahko dobite informacije iz prve roke, ki pa naj seveda nikoli ne služijo kot celostna predstavitev države in kulture kamor odhajate, saj bo vsaka izkušnja zagotovo svojevrstna in drugačna!

Metodologijo za delavnice črpamo iz priročnika Priprave prostovoljcev na mednarodne prostovoljske projekte s poudarkom na globalnem učenju, ki je nastal v okviru SLOGINE delovne skupine za globalno prostovoljstvo. Prav tako se poslužujemo tudi delavnic društva Humanitas in nekaterih drugih metodoloških virov mednarodnih organizacij in strokovnjakov s področja mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja.

Za boljšo predstavo si poglejte cilje, ki smo jih dosegli na prejšnjih usposabljanjih:

– Udeleženci so seznanjeni s pozitivnimi in negativnimi aspekti mednarodnega prostovoljstva.
– Udeleženci so razmišljali o svoji motivaciji, pričakovanjih in ciljih.
– Udeleženci izkusijo, da že preproste stvari lahko dojemamo različno.
– Udeleženci so odkrivali bogastvo raznolikosti kultur.
– Udeleženci so raziskovali konstruriranje podob in parametrov (ne)razvitosti.
– Udeleženci so razmišljali o izobraževalnem sistemu kot orodju vzpostavljanja neokolnialnih odnosov.
– Udeleženci so bili seznanjeni s principi prostovoljnega dela.
– Udeleženci spoznajo pravice in odgovornosti vseh vključenih v projekt – prostovoljca, gostiteljske in pošiljajoče organizacije.
– Udeleženec razume, kaj neupoštevanje pomeni za ostale vpletene.
– Udeleženci so izkusili, kako so vsi členi v mreži povezani in kako vsaka sprememba pri enem povzroči spremembo pri vseh.
– Udeleženci so razmišljali o različnih vlogah v timu.
– Udeleženec se začne zavedati, da obstaja čas po prostovoljskem delu.
– Udeleženec je spoznal nekatere možne zaplete v času povratka in nekaj možnih orodij, ki mu lahko v tem času pomagajo.
– Udeleženec je začel razmišljati o možnih korakih po vrnitvi, ki so povezani z njegovo prostovoljsko izkušnjo.
– Udeleženci so odkrili različna ozadja možnih konfliktov.
– Udeleženci so poiskali nekaj načinov soočanja s konflikti in raziskujejo možne rešitve.
– Udeleženci so razumeli pomembnost soočanja s konflikti.