OTROCI, KI ŽE IMAJO BOTRE

ŽE VEČ KOT 140 BOTROV NAM JE IZKAZALO ZAUPANJE!

Vsaka novica o botrstvu prinese novo upanje za vsakega otroka in tudi njihove družine. Izobrazba je tisto, za kar se borimo in vsak boter bistveno prispeva k temu, da otrok nadaljuje s šolanjem.

Do sedaj se je v praksi pokazalo, da je direktna pomoč družinam z mesečnimi prispevki in letnimi šolninami najboljša rešitev za izboljšanje kvalitete življenja danes in v prihodnosti. Preko projekta botrstva otrokom iz revnih družin zagotavljate stabilno in varno otroštvo, jim nudite dostop do zdravstvenega varstva, hrane in kvalitetnega izobraževanja.

V imenu družin se zahvaljujemo vsem vam botrom in vašim družinam, ki se vsak mesec skupaj z vami odrečejo eni malenkosti, da polepšajo življenje otrokom, ki nimajo enakih možnosti za izobraževanje in medicinsko oskrbo le zato, ker se niso rodili v Sloveniji ali drugi razviti državi.

Tukaj najdete album z našimi otroki, ki že imajo svoje botre v Sloveniji in drugih Evropskih državah.