ZA ŠTUDENTE

MOŽNOST SOFINANCIRANJA DIJAŠKIH IN ŠTUDIJSKIH OBISKOV GAMBIJE

Potovanje, prostovoljno delo in izobraževanje v Afriki je enostavno odlična priložnost za pridobivanje znanj in izkušenj, ki jih boste morda potrebovali za uspešno kariero in stabilno prihodnost. Ob spoznavanju kulturnih običajev, kulinarike, glasbe, lokalnega jezika, novih prijateljev in poznanstev med lokalnim prebivalstvom in drugimi prostovoljci iz celega sveta boste bogatejši za doživetje, za izkušnje in dodatno znanje, ki vam ga ne more vzeti nihče.

 

Če razmišljate o tem, da bi se v letošnjem ali naslednjem študijskem letu radi odpravili na izobraževanje ali prakso v tujino, vam nudimo popolno podporo pri iskanju primernega podjetja ali organizacije, pri kateri bi lahko opravljali študijsko in praktično usposabljanje. Izkušnje v tujini vam bodo zagotovo prišle prav pri iskanju zaposlitve ali načrtovanju svoje lastne kariere.

 

Gambija je angleško govoreča država, kjer vas bodo sprejeli z odprtimi rokami.

 

 

KATERA PODROČJA POKRIVAMO? 

Glede na to, da v Gambiji delujemo že vse od leta 2012 in smo osredotočeni le na to državo, se lahko pohvalimo, da zelo uspešno povezujemo dijake in študente z lokalnimi projekti. Lokalna organizacija v Gambiji si je v vseh teh letih pridobila spoštovanje domačinov, ki nam odpirajo vrata tam, kamor večina obiskovalcev nikoli ni imela priložnosti stopiti ali izkusiti. S tem so študentje in dijaki pridobili ogromno zanimivih informacij in bogatih izkušenj.

 

Preko naše organizacije so na študijski obisk prišli študentje različnih smeri… od pedagoške (vseh smeri), do arhitekture, medicine, zdravstvene nege, babištva, fizioterapije, turizma, prava, sociologije, psihologije, etnologije, kulturne antropologije, zoologije, veterine, novinarstva, kulturologije, muzikologije, fotografije, medijske produkcije, biokemije, matematike, sanitarnega inženirstva, primerjalne književnosti, angleškega jezika, biologije, kmetijstva, kineziologije,  itd.

 

Pomembno je, da uskladimo izobraževalni program z vašim študijem, ter priznavanje le tega na vaši izobraževalni ustanovi. Hkrati pa domačinom prinašamo mednarodno znanje, priložnost za izboljšave, ideje za implementacije učinkovitejših učnih metod, uporabo različnih materialov in inovativnih pristopov za razvoj ter priložnost za raziskovanje uporabnih strategij na poti do samostojnosti, ki vplivajo tudi na razvoj na osebni, lokalni in državni ravni.

 

Študijski obisk zahodno afriške države Gambije in sofinanciranje le tega je primeren za vse študente katerim slovenska izobraževalna ustanova lahko prizna oziroma izda uradno potrdilo, da bo obveznosti, opravljene tekom študijskega obiska, vrednotila kot del izobraževalnega programa in na kakšen način bo te obveznosti vrednotila. Potrdilo, iz katerega bo razvidno, da bo študijski obisk vrednoten kot del izobraževanja, ne pa tudi točno na kakšen način, ne šteje kot ustrezno dokazilo.

 

Za študente je tovrstno potovanje lahko zelo pomemben korak in izkušnja, zato smo vam pripravljeni pomagati! V kolikor si želite pridobiti dodatna znanja, obiskati Afriko in pri tem morda še nekomu spremeniti življenje, potem je to enostavno odlična priložnost za vas!

 

Pripravljeni smo vam priskočiti na pomoč pri opravljanju obvezne prakse, odprti smo za nove projekte, podprli bomo vaše ideje, pomagali pri izvedbi diplomskih in raziskovalnih nalogah v zahodni Afriki, sodelovali pri študijskih obiskih ter vam pomagali pri izpolnitvi vaših sanj.

 

Vsi študentje in dijaki ob koncu študijskega obiska in urejenih dnevnikih, prejmete potrdilo o opravljenih urah, ki ga lahko v prihodnosti uporabite pri prošnji in življenjepisu, ko boste iskali zaposlitev. Izobraževanje v tujini se vam bo absolutno obrestovalo!

 

 

KAKO POTEKA POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV?

1. PREVERITE, ČE IZPOLNJUJETE OSNOVNE POGOJE

Možnost sofinanciranja vašega študijskega obiska omogoča Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije , ki vsako leto razpiše sredstva za študente in dijake. Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen izobraževanja ali praktičnega usposabljanja.

 

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

 

S klikom TUKAJ boste našli informacijo o pogojih razpisa, ki velja za potovanja do 31.8.2024 (dijaki) oziroma 30.9.2024 (študentje).

 

Razpis za šolsko/študijsko leto 2023/2024 je že objavljen! Predlagamo vam, da vso potrebno dokumentacijo in prijavo na razpis uredite čim prej in tako povečate možnosti za pridobitev sredstev, saj razpis velja le do porabe sredstev. 

 

 

Dijaki 4. letnikov ne morejo pridobiti sredstev v primeru, da se prijavijo na poletni tabor, saj so v mesecih julij, avgust in september v prehodnem obdobju med dijaškim in študentskim statusom, kar pomeni, da od nobene izobraževalne ustanove ne morejo pridobiti potrdila o priznavanju študijskega obiska kot del izobraževalnega programa. Dijaki 4. letnikov se lahko prijavijo na termine pred zaključkom šolskega leta oziroma preden imajo opravljene in zaključene vse predmete.

Prav tako ne izpolnjujejo osnovnih pogojev študentje, ki imajo opravljene vse izpite in katerih diplomska naloga ni povezana s študijskim obiskom.

 

 

2. VIŠINA ŠTIPENDIJE je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 150 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi. Kot dopolnjen teden se šteje, če obveznosti študijskega obiska trajajo vsaj 5 dni.

 

Vlagatelj lahko pridobi osnovno štipendijo v skupni višini največ 3.750,00 EUR za študijski obisk, ki traja 25 tednov ali več. 

Štipendija za potne stroške med Republiko Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 100,00 EUR, če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Albanijo, Andoro, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Črno Goro, Gruzijo, Islandijo, Kosovo, Liechtenstein, Moldavijo, Monako, Norveško, Severno Makedonijo, San Marino, Srbijo, Švico, Ukrajino, Vatikan ali Združeno kraljestvo. Vlagatelj, ki na študijski obisk odhaja v državo, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je upravičen do štipendije za potne stroške v višini 500,00 EUR. Če ima vlagatelj potne stroške delno ali v celoti krite iz drugih virov, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

 

Za 3-tedenski študijski obisk Gambije, boste dobili 950 €.

 

 

Sklad nakaže štipendijo v enkratnem znesku na transakcijski račun štipendista, odprt pri banki v Republiki Sloveniji ali pri banki v Evropskem gospodarskem prostoru, praviloma v 30. dneh po dokončnosti odločbe in predložitvi uradnega potrdila gostujoče ustanove o začetku izvajanja študijskega obiska vlagatelja z navedbo točnega datuma (dan/mesec/leto) prvega dne izvajanja študijskega obiska (Dokazilo gostujoča ustanova vlagatelju izda na prvi dan uradnega začetka študijskega obiska ali kasneje). Če je bila vlagatelju odločba izdana po zaključku študijskega obiska, začne tridesetdnevni rok za izplačilo teči, ko je odločba dokončna in je štipendist predložil vsa dokazila o zaključku študijskega obiska, kot jih določa javni razpis.

 

 

3. POMEMBNA POTRDILA

Poleg ostalih pogojev in dokumentacije, sta med najbolj pomembnimi potrdili:

  • Uradno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove, da bo obveznosti, opravljene tekom študijskega obiska, vrednotila kot del izobraževalnega programa in na kakšen način bo te obveznosti vrednotila. Takšno uradno potrdilo se mora glasiti na ime in priimek vlagatelja. Obveznosti študijskega obiska lahko izobraževalna ustanova prizna kot delno ali v celoti opravljene obveznosti pri določenem predmetu, v obliki študijskih kreditov ali na drug primerljiv način. Potrdilo, iz katerega bo razvidno, da bo študijski obisk vrednoten kot del izobraževanja, ne pa tudi točno na kakšen način, ne šteje kot ustrezno dokazilo.
  • Uradno potrdilo gostujoče (naše) organizacije o sprejemu na študijski obisk. To potrdilo vam izdamo na podlagi našega medsebojnega dogovora o opravljanju študijskega obiska in potrdila vaše izobraževalne ustanove, ki nam ga pošljete (skeniranega) na info@potujkotprostovoljec.si.
 

4. KJE ZAČETI Z ISKANJEM PODPORE S STRANI IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Ko z nami uskladite namen študijskega obiska v Gambijo in je na voljo prosto mesto za vas ter ste že izbrali področje na katerem se želite izobraževati, je potrebno pridobiti potrdilo iz vaše izobraževalne ustanove. V vseh letih delovanja naše organizacije naši študentje niso imeli večjih težav pri pridobivanju potrdil. Profesorji in izobraževalne ustanove spodbujajo mednarodne študijske obiske, izobraževanja in praktična usposabljanja. Za vas je pomembno to, da točno veste kaj bi želeli delati v Gambiji, vas zanima določena raziskovalna naloga s področja vašega študija, morda potrebujete praktično usposabljanje ali pa povežete študijski obisk z vašo diplomsko nalogo, ki bo zajela zanimivosti in dejstva iz zahodne Afrike. Z vašo idejo pristopite k profesorjem, ki vas bodo skoraj sigurno podprli in vam še dodatno svetovali glede nalog in aktivnosti v času študijskega obiska.

 

 

5. UREJANJE DOKUMENTACIJE PO POVRATKU

Zelo pomembno je, da sproti vodite dnevnik aktivnosti in opravljenih ur ter (dnevnik prostovoljskega dela), da po povratku domov v roku 30 dni na Sklad pošljete potrebno dokumentacijo. Pogoj za pridobitev certifikata o opravljenem delu s strani gostujoče organizacije je pravočasna oddaja dnevnika prostovoljskega dela z navedbo števila opravljenih ur in dela. Certifikat o opravljenem delu je eden od obveznih prilog k poročilu, ki ga morate oddati na Javni Sklad RS. 

 

Več o tem si preberite s klikom TUKAJ.

 

ZA INFORMACIJE GLEDE AKTUALNEGA RAZPISA NAM PIŠITE NA INFO@POTUJKOTPROSTOVOLJEC.SI ALI SI VEČ PREBERITE NA URADNI STRANI SKLADA RS S KLIKOM TUKAJ.

 

6. STROŠKI PRIJAVNINE

Poleg stroškov potovanja in bivanja v Gambiji, morate poravnati tudi prijavnino. V naši organizaciji boste deležni informiranja in svetovanja. Ne samo, da boste pridobili nove izkušnje, ampak boste/bomo vplivali tudi na vašo osebno rast, pozitivno razmišljanje, osebne dosežke, itd. Prijavnina znaša 150 €  in vključuje mentorstvo, učenje, podporo, pomoč pri izvedbi študijskega obiska, povezovanje z lokalnimi projekti, dodatno pomoč pri raziskovalnih in drugih nalogah, svetovanje, 2 delovni majici, usposabljanje in potrdilo o opravljenem delu. Znesek prijavnine lahko poravnate v dveh obrokih, pri čemer mora biti prvi obrok poravnan v roku 7 dni od oddane prijavnice, zadnji obrok pa pred odhodom v Gambijo. Če ste se odločili za dodatne majice, strošek poravnajte skupaj s plačilom prijavnine. Vsaka dodatna majica stane 10 €.

 

DELITE TO FANTASTIČNO NOVICO S ŠTUDENTI!

Za več informacij nam pišite na info@potujkotprostovoljec.si.