ZA PODJETJA

ZAKAJ SODELOVATI Z NAMI?

Otroci so naše največje bogastvo in so naša prihodnost. Čeprav se zdi, da se pomanjkanje vedno bolj približuje tudi Sloveniji, so težave s katerimi se soočajo ljudje in s tem tudi njihovi otroci v Gambiji, še precej daleč od stanja pri nas. Zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb kot so hrana, voda in varen dom je nekaj s čimer se še vedno bojuje večji del prebivalstva v Gambiji. Pot do ustvarjanja enakovrednih pogojev izobrazbe in s tem svetlejše prihodnosti, se zdi pa še mnogo mnogo daljša.

Na vsa podjetja se obračamo, da z donacijo podprete delovanje našega društva. Donacija bo pripomogla k našemu delovanju in uresničevanju zastavljenih ciljev za pomoč otrokom sveta. Za donacijo se lahko odločite tudi namesto nakupa poslovnih daril, ki v večini ne prinašajo pravega zadovoljstva tako podjetju samemu kot tudi ne vašim strankam in kupcem. Sredstva lahko namenite šolski prehrani v vrtcu, ki šteje preko 130 otrok iz zelo revnih družin, plačilu šolnin ali obnovi vrtca.

V Sloveniji in v drugih evropskih državah imamo veliko število posameznikov, ki vsako leto plačajo šolnine otrokom v Gambiji, z mesečnimi botrstvi nudijo direktno pomoč družinam, prispevajo za riž, pametna darila in nujno medicinsko oskrbo.

Naše želje po pomoči so večje, zato potrebujemo donacije podjetij, da bi lahko poleg skromnih mesečnih zneskov pomagali večjemu številu revnih družin in se vključevali v rast širše lokalne skupnosti in pomagali pri različnih projektih, kot je na primer oskrba obstoječih šolskih centrov in družin s hrano, gradnja vrtcev, medicinska oskrba, ipd.

Kaj prebivalci potrebujejo?

V Gambiji so revni prebivalci enotnega mnenja. Potrebujejo pomoč pri izobraževanju, iskanju zaposlitve in pomoč pri oskrbi s hrano. Na to opozarja tudi država sama, saj zaradi slabe letine in neugodnih vremenskih razmer gambijski kmetje ne pridelajo dovolj hrane in morajo hrano uvažati, kar seveda najbolj prizadene prav najrevnejše. Primanjkovanje delovnih mest in služb je posledica neizobraženosti, visoke stopnje nepismenosti in dejstvo, da imajo premalo delovnih navad ter poklicnega znanja, da bi si nekaj ustvarili sami.

Ljudem ne želimo pomagati samo z denarjem. Za njih želimo ustvariti okolje, v katerem se bodo preživljali sami in skupaj ustvarjali nova delovna mesta ter učili mlade, da za preživetje in boljše življenje, največ lahko naredijo sami.

Za ženske in deklice

Ženske v Gambiji nimajo veliko možnosti v primeru, da ostanejo same z otroki. Z našimi projekti bi radi ustvarili priložnosti za ženske in njihove otroke, da si opomorejo in živijo dostojno življenje ter otrokom omogočijo izobraževanje.

Z različnimi projekti želimo omogočiti šolanje za vse otroke v družini in izboljšati kakovost in dostopnost izobraževanja za deklice, ki jim daje priložnost za boljše življenje v prihodnosti.

Projekt za pomoč ženskam temelji na usposabljanju žensk in nudenju zaposlitve za katero bodo prejemale dostojno plačo za zvišanje njihovega življenjskega standarda na mejo normalnega. Velja samo za ženske, ki ostanejo same.

Promocija donatorja

Vsak donator prejme lepo oblikovano priznanje za donacijo. Logotip podjetja bo skupaj s povezavo na spletno stran podjetja objavljen na posebni strani donatorjev, v primeru donacije nad 100 EUR. Promocija je možna tudi na naših socialnih omrežjih, kjer obisk presega 10,000 obiskovalcev na teden.
Dogovor temelji na pogodbenem odnosu. Sponzor nameni sponzoriranju denarna ali materialna sredstva v zameno za dogovorjeni način promocije sponzorja. Promocijo sponzorja pogodbeno natančno opredelimo (objava logotipa podjetja, omemba sponzorja v medijih …).

Pri donatorski pogodbi je donacija denarni tok, ki mu ne sledi protiusluga v blagu ali storitvah. Prejemnik donacije zato donatorju ne izstavi računa, ampak (na njegovo zahtevo) samo potrdilo o donaciji.

Zakaj pomagati?

– Ker s tem prispevate k razvoju in izobraževanju otrok v državah razvoja.
– Ker pomagate pri izboljšanju osnovnih življenjskih razmer posameznikom in širši lokalni skupnosti.
– Poleg ugodnega oglaševanja naredite še dobro delo in morda spodbudite k temu še druga podjetja.
– Glede na mobilnost in frekvenco bo vaš logotip in kontakt podjetja na voljo širši množici.
– In kar je najbolj pomembno, ker boste pomagali sočloveku in društvom pri doseganju zastavljenih ciljev.

Kako pomagati?

Z donacijo lahko podprete različne aktivnosti nepridobitne organizacije Za Otroke Sveta;
– plačate šolnino za otroke iz revnih družin ali
– kupite riž za malico otrokom v vrtcu Mo Beta ali
– kupite kolesa za otroke iz oddaljenih vasi (za lažjo pot v šolo) ali
– pomagate pri popravilu strehe v vrtcu MO beta ali
– kupite novo opremo za vrtec MO Beta (ležalnike za najmlajše, stole, mize, table, okna, vrata) ali
– napeljete elektriko v razrede in kupite ventilatorje (za premagovanje vročine) ali
– popravite tla v razredih.

Katera je naša glavna naloga?

Naša glavna naloga je pomagati ranljivim in revnim otrokom – jih izobraziti in zaščititi. Izobraževanje je temeljna človeška pravica. Vsak otrok ima pravico do nje.
To je bistvenega pomena za naš razvoj kot posameznike in kot družbo ter pomagati utreti pot do uspešne in produktivne prihodnosti. Ko bomo zagotovili, da imajo otroci dostop do temeljnih pravic, kakovostnega izobraževanja, ki izvira iz enakosti med spoloma, smo vplivali na možnost, ki vpliva na generacije za nami. Še vedno se preveč otrok na svetu ne izobražuje in vsak tak otrok ima sanje, ki lahko ostanejo neuresničljive oziroma nikoli realizirane. Z zagotavljanjem dostopa do kakovostnega učenja in izobrazbe postavimo temelje za rast, preoblikovanje, inovacije, možnosti in enakopravnosti.

Donacijo lahko podjetje uveljavlja kot davčno olajšavo.

Za donatorsko pogodbo nam pišite na info@zaotrokesveta.com.