ZAKAJ BOTRSTVO

ZNANJE JE RAZLIKA…

Musa Faal, naš sodelavec iz Gambije je pri 12-ih letih spoznal par iz Anglije, ki se je odločil, da mu pomaga pri izobrazbi. Zaradi možnosti za izobraževanje, ki jo je dobil s pomočjo botrov, se je moral Musa preseliti k stricu v mesto, da bi lahko obiskoval šolo, ki je v vasi takrat še ni bilo. Življenje v mestu je bilo težko, vendar se je s pomočjo botre lahko izobrazil in uspešno končal srednjo šolo. Po končani srednji šoli je začel delati in se kmalu osamosvojil. Danes se trudi otrokom, ki prihajajo iz revnih družin nuditi ravno to česar je bil sam deležen v mladosti in zaradi česar je njegovo življenje danes boljše.

Musa with sponsor

Izobrazba je osnovno orodje pri razvoju otrokove identitete in je ključno pri razvoju lokalne skupnosti in na splošno dežele. Vpliva na kvaliteto življenja, zmanjšanje umrljivosti otrok, kvalitetnejšo medicinsko oskrbo in pridelavo hrane.

V Gambiji nimajo državnih vrtcev, zato morajo starši otrok plačevati pristojbine, da jih lahko otroci obiskujejo. V nobenem vrtcu nimajo organizirane prehrane, prav tako so starši dolžni plačati šolske uniforme, šolske potrebščine in vse ostalo kar otrok potrebuje. Brez zgodnje izobrazbe, imajo otroci ogromno težav v osnovni šoli. Starši revnih otrok so v večini nepismeni in jim ne morejo pomagati pri osnovni izobrazbi. Prav tako je značilno, da nepismeni starši ne govorijo angleškega jezika, ki je sicer uradni jezik Gambije in se ga uporablja v vseh vrtcih in šolah

Osnovne in srednje državne šole so brezplačne, vendar morajo starši plačati obvezne šolske uniforme, šolske učbenike, zvezke, šolske potrebščine, druge stroške povezane s šolo (izleti, šolske zabave, različni drugi prispevki). Zasebne osnovne in srednje šole niso brezplačne. Stroški izobraževanja oziroma zneski šolnin se poleg obveznih nakupov uniform, šolskih učbenikov, zvezkov in šolskih potrebščin razlikujejo glede na izbrano šolo in mesto oziroma vas, kjer je šola locirana.

Razmere v državnih šolah so precej težke, kar vpliva tudi na stopnjo izobrazbe otrok. Šolske učilnice so (pre)polne otrok, tudi do 100 v enem razredu, kjer poučuje le ena učiteljica. V številnih šolah otroke izobražujejo nekvalificirani pedagoški delavci, ki so zelo malo plačani, zato je interes še toliko manjši. Vsi starši želijo, da bi se njihovi otroci izobraževali v zasebnih šolah, vendar je za številne to nemogoče, ker na mesec nekateri zaslužijo tudi manj kot 30€. Delno rešujejo zadevo tako, da plačujejo šolnino v več obrokih. V kolikor obveznosti ne zmorejo poravnati, otroka izključijo iz šole že pred koncem šolskega leta.

Zaradi naštetih razlogov lahko že majhna donacija naredi veliko spremembo v življenju afriškega dekleta ali dečka.

DIREKTNA POMOČ DRUŽINAM

Projekt botrstev smo začeli z namenom nudenja neposredne podpore najbolj pomoči potrebnim otrokom. Vsa sredstva, ki jih botri za otroke nakazujejo na naš račun so namenjena njim in njihovim družinam za potrebna oblačila, izobraževanje, hrano in medicinsko pomoč. Do sedaj se je v praksi pokazalo, da je direktna pomoč družinam z mesečnimi prispevki in letnimi šolninami, najboljša rešitev za izboljšanje kvalitete življenja danes in v prihodnosti. S svojimi prostovoljnimi prispevki, boste zagotovili otrokom iz revnih družin stabilno in varno otroštvo, jim nudili dostop do osnovnega zdravstvenega varstva, hrane in kvalitetnejšega izobraževanja. Na ta način izboljšamo tako osnovne življenjske pogoje kot izobraževalne možnosti otrok, hkrati pa vlagamo neposredno v razvoj lokalne skupnosti. Gre za pomoč pri dvigovanju osnovnega standarda otrok, predvsem pa razvijanju njihovega izobraževanja.

Zelo težko je z besedami opisati kako zelo lahko vplivate na kvaliteto življenja tamkajšnjih otrok. Družine, ki jih osebno poznamo in že imajo botre za otroke, so si v času naše podpore že malenkostno opomogle, otroci so bolj samozavestni, mame imajo upanje in otroci še bolj z veseljem hodijo v šolo. Neizmerno hvaležnost nam izkazujejo na svoj način, z molitvijo. Želimo si, da bi vsi obiskali svoje družine, se z njimi v živo pogovorili in se sami prepričali, v kakšnih razmerah živijo. Za nas bi bila ta povezanost zelo pomembna, ker je občutke, ki jih mi doživljamo ob stisku roke obupane mame ali očeta, ob hvaležnemu pogledu, ob lepih besedah, ki nam jih za vas izrečejo, nemogoče opisati.

Naša glavna naloga je otrokom ponuditi upanje na boljše življenje danes in v prihodnosti.

ZAKAJ GAMBIJA?

Revščina v Gambiji je zelo razširjena. Več kot 60 odstotkov podeželskega prebivalstva živi v zelo slabih življenjskih pogojih. Etnična pripadnost in velikost vasi se zdita nepomembni za revščino, ki je enotna po vsej državi, čeprav so podeželja žarišča velike revščine. Ta območja naseljuje tretjina revnih podeželskih prebivalcev Gambiji.

Vsako leto se prebivalci v Gambiji soočajo s t.i. »hungry season« v prevodu “lačna sezona”, v 2 do 4-mesečnem obdobju, na vrhuncu deževne sezone, med julijem in septembrom, ko so zaloge hrane za gospodinjstvo skromne ali popolnoma izčrpane.

Mesečni prihodki nekaterih posameznikov ne dosegajo niti 30€. Na vprašanje, kako lahko plačajo šolnino za otroka, ki v povprečju stane 45€ na leto, je odgovor in rešitev ta, da staršem na nekaterih šolah omogočajo plačevanje šolnin v več mesečnih obrokih. Veliko staršev vsakodnevno išče dodaten zaslužek in pomoč iz tujine, ki jim omogoča preživetje. Vendar so dnevni stroški prevoza, šolske malice, šolskih potrebščin in ostalih nujno potrebnih stvari, da bi otrok vsak dan obiskoval pouk, za večino preveliko breme, zaradi tega še vedno preveč otrok ostaja doma. Odstotek nepismenosti je še vedno precej visok, največ je nepismenih žensk. Najbolj pogost razlog za to je, da družine, ko izbirajo koga bodo izšolali, v večini primerov izberejo dečke, torej sinove.

KAKO LAHKO POMAGATE?

Boter oziroma botra postanete tako, da se odločite prispevati prostovoljni prispevek za posameznega otroka v Gambiji, ki znaša 17€ na mesec in 45€ na leto za šolnino. Velja za otroke, ki obiskujejo vrtec (nursery school) in osnovno šolo (lower basic in upper basic). Znesek šolnin in stroški se razlikujejo (izbrana šola, oddaljenost do šole, šolska malica, itd), vendar smo določili povprečni znesek (45€)zaradi lažje administracije in razlik, ki bi lahko vplivale na izbiro otrok.

Zneski šolnin za srednje šole in fakultete so višji in tudi vsi stroški povezani s tem, saj je večina srednjih šol lociranih v glavnem mestu.

Od botra pričakujemo, da vsako leto poleg mesečnega prispevka (17€), v celoti plača tudi povpreči znesek za šolnino (45€). Plačilo šolnine in mesečna donacija sta med seboj zelo tesno povezana. Brez plačane šolnine otrok ne more hoditi v šolo, brez mesečnega prispevka otrok nima zagotovljenega dnevnega obroka, sredstev za prevoz v šolo, medicinske oskrbe, itd. V primeru, da ne poravnate šolnine, se del mesečnih prispevkov porabi za plačilo šolnine, šolskih uniform in osnovnih šolskih učbenikov. Torej s plačilom šolnine poskrbimo, da so poravnane vse obveznosti v šoli (šolnina, šolska uniforma in osnovni učbeniki), z mesečnim prispevkom pa otroku zagotovimo stabilno in varno otroštvo, mu nudimo dostop do osnovnega zdravstvenega varstva in kvalitetnega izobraževanja. Vsa sredstva so namenjena otrokom in njihovim družinam za potrebna oblačila, prevoz v šolo, hrano in medicinsko pomoč.

Opomba: Z družinami ne živimo, zato vam natančne specifikacije o porabi vaših prostovoljnih prispevkov, ki jih nakažete v namen za pomoč družinam, ne moremo posredovati. V Gambiji se plačilni in davčni sistem razlikuje od slovenskega. Na tržnicah in kioskih, kjer kupujejo revni pri nakupu ne prejmejo računa. V kolikor bi zaprosili za račun, obstaja velika verjetnost, da ga prodajalka ali prodajalec ne bi znal/a napisati, saj je odstotek nepismenih še vedno precej visok. Papir, ki ga na zahtevo lahko napišejo, ni verodostojen račun. Prav tako se cene, tako kot povsod po svetu razlikujejo od kvalitete in kraja, kjer opravite nakup. Vsekakor pa obstajajo tudi trgovine, ki so v pretežni lasti tujcev in kjer za vsak nakup prejmete račun, vendar so izdelki iz teh trgovin, zaradi visokih cen, dostopni samo bogatejšim Gambijcem in tujcem/turistom. Revni ljudje v take trgovine ne zahajajo. Družine in njihove potrebe se med seboj razlikujejo tako kot v Sloveniji in globoko poseganje v potrebe ljudi ni načelo našega društva. Pogoj za prejemanje pomoči je ta, da otrok obiskuje šolo in da poskrbijo za zadovoljevanje otrokovih osnovnih potreb.

PRISOTNOST NA LOKACIJI

Stalno smo prisotni na lokaciji, saj naš sodelavec prihaja iz Gambije. Prav tako Gambijo vsako leto obišče predsednica društva in drugi člani, ki ostajajo v Gambiji dalj časa. Otroke in družine, za katere iščemo pomoč ali jim že pomagamo smo osebno srečali in se prepričali o njihovih življenjskih razmerah. Zavedamo se, da moramo biti za uspešno izvedbo projekta fizično prisotni na lokaciji, kajti le na ta način lahko vsaj delno nadziramo stanje na lokaciji. S tem skušamo zagotoviti, da se denar pravilno in namensko porabi. Tako skušamo kar najbolje poskrbeti za varnost sredstev, ki jih podarijo donatorji za pomoč otrokom in družinam.

Kljub stalni prisotnosti pa se lahko zgodi, da pride do sprememb, selitev, nesreč, itd. o katerih nas družine obvestijo naknadno, saj je območje, kjer delujemo širše in ni možno popolnoma nadzirati vseh družin, njihove problematike in njihovih vsakodnevnih težav oziroma morebitno nastalih sprememb. Trudimo se, da smo jim vedno na voljo za osebni stik in pomoč v kolikor je to v naši moči. Po potrebi opravljamo tudi pogovore z otroki in družinami, nenapovedano obiskujemo šole, smo v stiku z nekaterimi ravnatelji, itd. Naše vsakodnevne aktivnosti objavljamo na spletni strani in facebook straneh. Ko se pojavi zadeva pri dotičnem otroku, z botri komuniciramo preko e-mail in facebook sporočil.

Opomba: Za vse informacije direktno iz lokacije včasih potrebujemo določen čas, saj so razmere v katerih delamo drugačne, večkrat veliko težje kot v urejeni evropski državi. Marsikdaj za zadevo, ki bi jo v Sloveniji uredili v nekaj urah, v Gambiji potrebujemo nekaj dni. S tem so povezani stroški, prevoz, dostop do družine, različni delovni in šolski urniki, itd.

S klikom TUKAJ si preberite KAKO POTEKA BOTRSTVO?