OTROCI ZA OTROKE!

Človek ostane brez besed, ko vidi kaj vse zmorejo otroci. Tako čustveno in srčno so se lotili projekta zbiranja sredstev in šolskih potreščin za otroke v Gambiji, da bi se lahko odrasli veliko naučili od njih. Samoinciativno so pripravili predstavitev, naredili plakate, posneli video, se seznanili z življenjem v Gambiji in na veliko začeli zbirati sredstva. S pomočjo učiteljic ge. Maje Debeljak in ge. Jelke Zamuda, staršev in šole so zbrali veliko zvezkov, barvic, ostalih pisal, peresnic, šilčkov, radirk in lepil za otroke v Gambiji. Prav tako jim je uspelo zbrati 150€ za malice.

POVEZOVANJE Z MLADIMI KLJUČNO ZA LEPŠO PRIHODNOST
Želimo, da bi otroci, dijaki, študentje sveta razmišljali drugače! Želimo, da se odpravijo predsodki, ki jih imajo ljudje v sebi in jih prenašajo naprej, svojim otrokom. Veriga se tako nadaljuje iz generacije v generacijo. Tudi otroci iz razvitega dela sveta nimajo vsi enakih možnosti za lepše življenje, prav tako pa tudi v Afriki ni vsak otrok bolan in lačen.

Zato si želimo povezati z mladimi iz celega sveta, ker lahko skupaj premagamo kulturne in verske razlike. S tem zmanjšamo nasilje med mladimi zaradi drugačnosti, hkrati pa vzpostavljamo mednarodne odnose in sklepamo nova prijateljstva, ki lahko doprinesejo k lepši prihodnosti.

Mednarodno povezovanje pomeni tudi razvoj inovativnih pristopov k učenju. Želimo vzpostaviti ravnotežje med učnim sistemom v razvitem in nerazvitem svetu. Mnenja smo, da je kombinacija obeh najboljša rešitev za zdravo in uspešno prihodnost. Mednarodno sodelovanje hkrati spodbuja razvoj lokalnih odnosov in aktivnosti, saj se v posamezno akcijo vklljučijo tudi starši, prijatelji, sorodniki in celotna lokalna skupnost.

Izboljšanje jezikovnih kompetenc zaradi komunikacije v angleškem jeziku je osnovna prednost našega sodelovanja. Navsezadnje pa preko mednarodnega sodelovanja spodbujamo mlade k ustvarjalnem razmišljanju v lokalnih in svetovnih okvirih.

ZAHVALA
Radi bi se vsem zahvalili za spodbudo in začetek mednarodnega sodelovanja med učenci OŠ Dušana Flisa Hoče in učenci Mobete Nursery & Primary School Dippa Kunda. Zahvaljujemo se vsem učencem, ge. Kristini, učiteljicama ge. Maji Debeljak in ge. Jelki Zamuda, staršem in vsem ostalim udeležencem iz OŠ Hoče.

Na mladih svet stoji! Začne se pri meni, začne se pri tebi.