POSTANI BOTER

ZAČNE SE PRI MENI, ZAČNE SE PRI TEBI

Dobrodelnost ima človek v sebi, tega se ni moč naučiti. Dokler bo na svetu vsaj en otrok, ki bo trpel kakršnokoli pomanjkanje, ne bo zmanjkalo priložnosti za dobra dela in solidarnost. Vsi otroci imajo pravico preživljati svoje otroštvo srečno in v miru. Da bodo, ko odrastejo, razmišljali drugače, kot njihovi predniki, pa jih je treba najprej izobraziti.

 

ŽELITE POSTATI BOTER OTROKU IZ REVNE DRUŽINE V GAMBIJI?

Botrstvo je odličen način, da otrokom iz revnih družin zagotovimo stabilno in varno otroštvo, jim nudimo dostop do zdravstvenega varstva in kvalitetnega izobraževanja. Mesečni znesek za botrstvo v Gambiji je 17€ na mesec, letna šolnina znaša cca 45€.

 

Več o tem ZAKAJ BOTRSTVO in KAKO POTEKA, si preberite s klikom na rubriki. 

 

S projektom botrstva želimo ponuditi neposredno podporo najbolj pomoči potrebnim otrokom, ki odraščajo v zelo revni družini in skupnosti kot celoti. Na ta način izboljšamo tako osnovne življenjske pogoje kot izobraževalne možnosti otrok, hkrati pa vlagamo neposredno v razvoj lokalne skupnosti. Gre za pomoč pri dvigovanju osnovnega standarda otrok, predvsem pa razvijanju njihovega izobraževanja.

Otrokom želimo ponuditi upanje na boljše življenje danes in v prihodnosti.

 

Deklica iz Gambije  Foto: Jana Šnuderl