POMAGAJMO DEKLICAM!

ŽELIMO VEČ DEKLIC V ŠOLSKIH KLOPEH!
Danes 11.oktobra je svetovni dan deklic in po vsem svetu bi se morale deklice veseliti in praznovati – a žal ni tako. Mnoge namreč nimajo razloga za praznovanje.

V preštevilnih državah so prikrajšane samo zaradi svojega spola – nimajo enakih pravic kot dečki in se zaradi različnih razlogov ne morejo izobraževati.

botrstvo

Ste kdaj pomislili, kako je, če samo zato, ker se rodite kot deklica nima možnosti hoditi v šolo, se izobraževati in imeti lepšo prihodnost?
Za mnoge deklice v državah razvoja je to realnost. V njihovem otroštvu ni časa ali priložnosti za šolo, za igro, za sprostitev, za šepetanje skrivnosti s prijateljicami, za igranje z barbikami, branje knjig in raziskovanje okolice. V današnjih časih se veliko deklic po vsem svetu še vedno sooča z diskriminacijo preprosto zato, ker so deklice. Vendar pa je bistvenega pomena, da v teh težavah čim prej ukrepamo iz naslednjih razlogov:
– za vsako dodatno leto, ki ga deklica preživi v šoli, njen dohodek naraste za 15 do 20%
– če 10% več deklic obiskuje šolo, se BDP države v povprečju zviša za 3%
– izobražena ženska se bo kasneje poročila in bo imela manj otrok, ki bodo tudi bolj zdravi
– ženske v svoje družine vložijo več svojega dohodka kot moški
– vsako dodatno leto materinega šolanja zmanjša umrljivost dojenčka za 5 do 10%

Dejstva govorijo zase. Če deklica pridobi notranjo moč in večjo samozavest z izobrazbo, bo spremenila svet vseh okrog sebe. Brez tega pa je večja verjetnost, da se bo mlada poročila, imela zgodaj otroke in preživela svoje življenje v revščini. V državah v razvoju se pred dopolnjenim 18. letom poroči 1 od 3 deklet: to je 14 milijonov deklet na leto, skoraj 39 tisoč vsak dan in 1 vsake 3 minute.

Vsaka deklica ima pravico do izobrazbe, vendar je zelo žalosten podatek, da 65 milijonov deklic ne more obiskovati šole, še več pa se jih bori, da bi lahko ostale tam, kamor spadajo – v učilnici. Vsak dan deklice jemljejo iz šol, jih premlade poročijo ali pa postanejo žrtev nasilja v šoli. Vendar pa je veliko ovir, zaradi katerih se ne morejo izobraževati: zgodnja in prisilna poroka, revščina, slabo zdravje in prehrana, skrb za družino in za gospodinjstvo, nasilje v šoli, dolga razdalja do šole, šolnine in drugi s šolanjem povezani stroški in pomanjkanje ločenih sanitarij.

DEKLICE V GAMBIJI

V Gambiji so na ravni osnovne šole uspeli doseči enako razmerje med dečki in deklicami. Šolo obiskujejo 103 deklice na 100 dečkov, vendar pa to število začne upadati z vsakim dodatnim letom šolanja. Osnovno šolo dokonča le 74 deklic na 100 dečkov. V povprečju deklice svoje izobraževanje končajo po 6 letih nižje osnovne šole. Srednjo šolo obiskuje 87 deklet na 100 fantov.
Pri izobraževanju se srečujejo s podobnimi ovirami kot druge vrstnice v državah v razvoju: revščina, šolnine in s šolo povezani stroški, skrb za družino in družinska opravila, zgodnja poroka, zgodnja nosečnost … Med odraslimi ženskami je tako trenutno pismenih le okrog 25%. Pred dopolnjenim 18. letom se v Gambiji poroči 46.5 % deklet. Možnosti za vrnitev v šolo in dodatno učenje s tem nimajo več.

BOTRSTVO DEKLICAM V GAMBIJI

Mesečni znesek za botrstvo je 17€, letna šolnina 45€. Če vam ta znesek ne predstavlja veliko in veste kako pomembna je izobrazba, lahko deklici v Gambiji omogočite znanje. Ker znanje je prihodnost.

Za več informacij o tem kako poteka botrstvo, koliko denarja prejmejo družine vsak mesec in kako z vašimi prispevki vplivate na življenje otrok iz Gambije, si lahko preberite na naši spletni strani www.zaotrokesveta.com.Če želite svojega varovanca ali varovanko obiskati, preberite rubriko OBIŠČITE VAROVANKO/CA.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu info@zaotrokesveta.com.

Viri:
http://wwwzaotrokesveta.com/
http://becauseiamagirl.ca/the-girl-issue
http://www.unicef.org/gambia/children_1270.html
http://www.tradingeconomics.com/gambia/literacy-rate-adult-female-percent-of-females-ages-15-and-above-wb-data.html