PRIPRAVLJALNA USPOSABLJANJA

Društvo Za Otroke Sveta v partnerstvu z Voluntariatom, zavodom za mednarodno prostovoljno delo, organizira pripravljalno usposabljanje za prostovoljce pred njihovim odhodom. Usposabljanje je obvezno za vse bodoče prostovoljce, ki se boste udeležili Mednarodnega poletnega tabora v Gambiji ali programa Potuj Kot Prostovoljec.

Usposabljanje za globalne prostovoljce

Dvodnevno intenzivno usposabljanje vodijo izkušeni trenerji, ki že vrsto let delujejo v mednarodnem okolju. Namen usposabljanja prostovoljcev, ki prvič odhajajo na prostovoljno delo v državo globalnega juga, je pripraviti prostovoljce na prostovoljsko izkušnjo, jih seznaniti kako poteka življenje v medkulturni skupnosti, kaj je timsko delo, kako reševati konflikte, kaj je pravzaprav razvoj, izobraževanje in nasloviti še nekaj povezujočih se konceptov. Preko usposabljanja želimo prikazati čim več primerov dobrih in slabih praks, izzivov, ki jih tako medkulturno okolje lahko prinaša. Pomembno je, da se prostovoljci že pred odhodom soočijo z nekaterimi stereotipi in predsodki, strahovi in pričakovanji. Predvsem pa, da se začnejo zavedati evropocentričnosti svojih pogledov na stvari in se počasi soočati z njo. Na usposabljanju spoznate tudi prostovoljce, ki imajo osebne izkušnje s prostovoljnim delom v državah globalnega juga in tako lahko dobite informacije iz prve roke, ki pa naj seveda nikoli ne služijo kot celostna predstavitev države in kulture kamor odhajate, saj bo vsaka izkušnja zagotovo svojevrstna in drugačna!

Metodologijo za delavnice črpamo iz priročnika Priprave prostovoljcev na mednarodne prostovoljske projekte s poudarkom na globalnem učenju, ki je nastal v okviru SLOGINE delovne skupine za globalno prostovoljstvo. Prav tako se poslužujemo tudi delavnic društva Humanitas in nekaterih drugih metodoloških virov mednarodnih organizacij in strokovnjakov s področja mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja.

Usposabljanje bo potekalo 28. in 29.6.2014 v prostorih Sloge na Metelkovi 6 v Ljubljani (2. nadstropje). Vse zainteresirane vabimo, da si že pred udeležbo pogledate nekatere vire, ki vam bodo pomagali k lažji vključitvi v teme usposabljanja:

Kaj je globalno učenje?
Priročnik za uporabo Kodeksa oblikovanja podob in sporočil na področju razvojnega sodelovanja in izobraževanja
Lets save Africa gone wrong
Andreotti, V (2006) ‘Soft versus critical global citizenship education’, Policy & Practice: A Development Education Review, Vol. 3, Autumn, pp. 40-51.

Potuj kot prostovoljec