ŠOLSTVO V GAMBIJI

Izobrazba je osnovno orodje pri razvoju otrokove identitete in je ključno pri razvoju lokalne skupnosti in na splošno dežele. Vpliva na kvaliteto življenja, zmanjšanje umrljivosti otrok, kvalitetnejšo medicinsko oskrbo in pridelavo hrane.

 

V Gambiji nimajo državnih vrtcev, zato morajo starši otrok plačevati pristojbine, da jih lahko otroci obiskujejo. Osnovne in srednje državne šole so brezplačne, vendar morajo starši plačati obvezne šolske uniforme, šolske učbenike, zvezke, šolske potrebščine, druge stroške povezane s šolo (izleti, šolske zabave, različni drugi prispevki). Zasebne osnovne in srednje šole niso brezplačne. Stroški izobraževanja oziroma zneski šolnin se poleg obveznih nakupov uniform, šolskih učbenikov, zvezkov in šolskih potrebščin razlikujejo glede na izbrano šolo in mesto oziroma vas, kjer je šola locirana.

 

Razmere v državnih šolah so precej težke, kar vpliva tudi na stopnjo izobrazbe otrok. Šolske učilnice so (pre)polne otrok, tudi do 100 v enem razredu, kjer poučuje le ena učiteljica. V številnih šolah otroke izobražujejo nekvalificirani pedagoški delavci, ki so zelo malo plačani, zato je interes še toliko manjši. Vsi starši želijo, da bi se njihovi otroci izobraževali v zasebnih šolah, vendar je za številne to nemogoče, ker na mesec nekateri zaslužijo tudi manj kot 30€. Delno rešujejo zadevo tako, da plačujejo šolnino v več obrokih. V kolikor obveznosti ne zmorejo poravnati, otroka izključijo iz šole že pred koncem šolskega leta.

 

Zaradi naštetih razlogov lahko že majhna donacija naredi veliko spremembo v življenju afriškega dekleta ali dečka.

 

Glede na to, da v povprečju letna šolnina znaša 45€, smo se odločili,da lahko vsak, ki se za to odloči, na ta način pomaga enemu otroku v Gambiji. Šolnine znašajo tudi preko 100€ na leto, vendar to največkrat velja za srednje šole.

 

 

ŠOLSTVO V GAMBIJI

Nursery School (Mala Šola)

V malo šolo začnejo otroci hoditi, ko so stari tri ali štiri leta. Mala šola traja 3 leta in je izrednega pomena, saj so v revnih družinah starši v večini nepismeni in se prav v tej šoli otroci naučijo osnov za življenje, najprej skozi igro, kasneje skozi učenje. V mali šoli začnejo z osnovami angleščine, kar je bistvenega pomena za lepšo prihodnost.

 

Lower Basic School (Osnovna Šola)

Osnovna šola v Gambiji traja 6 let. Pouk imajo v skromnih učilnicah. Javne šole nudijo osnovno izobraževanje. Zasebne šole so precej dražje, vendar so toliko kvalitetnejše. Otroci iz revnih družin obiskujejo javne šole. Na dan imajo od 5 do 6 ur pouka.

 

Upper Basic School (Višja osnovna šola)

Višja osnovna šola traja 3 leta in nudi osnovno izobrazbo. Po končani višji osnovni šoli se otroci lahko odločijo za poklic z vpisom na srednjo poklicno šolo. Otroci imajo na dan od 5 do 7 ur pouka.

 

Senior Secondary School (Srednja šola)

Srednja poklicna šola traja 3 leta. Izobraževalni program je prilagojen glede na izbran poklic. Šola dijakom ob splošno izobraževalnih programih nudi tudi dodatna znanja in jih pripravlja za nadaljevanje študija na višješolskih ustanovah.

 

College (Višja Šola/Univerza)

Dolžina študija se razlikuje glede na izbrano univerzo, od tega so odvisni tudi stroški, ki močno vplivajo na izobrazbo najrevnejših.

V Gambiji nudijo več t.i. tečajev za pridobivanje dodatnih znanj, na področju posameznih poklicev. Vse to pa pripomore k temu, da posameznik lažje dobi službo.

 

Če ste se odločili, da boste vsaj enemu otroku pomagali pri izobraževanju, nam pišite na info@zaotrokesveta.com.