MEDNARODNI DAN PISMENOSTI

Malo kdo, ki se je rodil v Sloveniji ali drugi razviti evropski državi, si ne zna predstavljati, kaj pomeni biti nepismen. Rojstni list otroka, osebni dokument, članek v časopisu, navodila za uporabo, etiketa na izdelku ali enostavno sporočilo je za mnoge še vedno velika neznanka. Človek si to težko predstavlja, dokler ne živi med nepismenimi ljudmi.

Velikokrat se nam zgodi, da mame otrok, ne samo, da ne vedo, kdaj so rodile svojega otroka, ne vedo niti tega, v katerem letnem času smo, kateri mesec je in katerega leta smo. Mnoge matere ne poznajo abecede, ne znajo šteti do 10, ne znajo napisati otrokovega imena,…

Pojav nepismenosti za Slovenijo ni več značilen, v Gambiji je nepismenih več kot 50% moških in še več žensk. Na otrokov razvoj nedvomno vpliva družinska pismenost, v katero so zajeti vsi načini in situacije, v katerih družinski člani rabijo bralne, pisne in računske spretnosti za normalno življenje. V kolikor takih spretnosti otroci ne dobijo od doma, je njihova prihodnost in razvoj odvisna od izobraževalnih ustanov. Pedagogi imajo veliko dela in nosijo veliko odgovornost za te otroke, ki od staršev ne morejo dobiti nikakršne osnove in podpore.

Če samo pomislimo, da našim otrokom ne bi mogli pomagati pri osnovni izobrazbi, pri domačih nalogah, pri enostavnem računanju, pri branju in pisanju, potem večina današnjih šolarjev ne bi uspešno zaključilo šolskega leta in bi bila stopnja izobrazbe otrok v Sloveniji na drugačni ravni. Je pa tudi res, da so otroci v Afriki bistveno bolj samostojni in da vsak šolski uspeh in znanje dosežejo sami, brez pomoči staršev. Računalnikov, ki znižuje stopnjo pismenosti pri mladih v razvitem svetu, nimajo, kljub temu pa je znanje in uporaba slednjih nujno zlo 21. stoletja.

V kolikor želite pomagati otrokom v Gambiji, ki prihajajo iz revnih družin do izobrazbe, postanite boter/a in mu zagotovite lepšo prihodnost!

Za več informacij nam pišite na info@zaotrokesveta.com.

POSTANI BOTER