KEREWAN SAMBA SIRA PROJEKAT

Neka svetlo stigne u selo kerewan samba sira pre završetka ramazana

U razvijenim zemljama imati struju je samo po sebi razumljivo. Ljudi I ne razmišljaju kakav bi njihov život bio bez struje. Sa njim se moramo suočiti samo tokom rjetkih, unapred najavljenih isključenja. To nas podseti na velike koristi koje je elektrifikacija unjela u naše živote.


Možete li zamisliti, ako bi ne samo vaš dom, već i okolne ulice utonule u potpuni mrak svake noći.


Svjetlo – jedna riječ koja ima moć da donese sreću ili nevolju u naše živote.


Svjetlost daje osjećaj sigurnosti, posebno u zemlji gde se većina aktivnosti događa u večernjim satima. Dnevna svjetlost navečer brzo nestaje, a ukoliko pažljivo ne prate vrijeme, mnoge seljane mrak sustiže dok se sa posla vraćaju kućama. Čak i maloj djeci, navikloj igrati se na cesti sa prijateljima, proširenim porodicama ili susjedima, ponekad je teško vratiti se kući, jer ne posjeduju uređaje na koje smo se navikli – pametne telefone s svetiljkom.


Noć nudi zaštitu i ljudima loših namjera, kakvi se mogu susresti svugdje u svijetu. Dok seljani spavaju u potpunom mraku do jutra, mnoge stvari nužne za preživljavanje nestaju: usjevi sa njive, alat i druga imovina već ionako skromnih domova.


Suočavajući se sa toliko problema uzrokovanih manjkom svjetla, bezbedne, dobro osvjetljene ulice u selu, su veliki san za ljude koji tamo žive.

Selo Kerewan Samba Sira

Tokom traženja novih lokacija za projekt izgradnje bunara u udaljenim selima, koji financira naš donator gospodin Bajrić, naišli smo na selo Kerewan Samba Sira. Gospodin Bajrić osim projekta izgradnje bunara u Gambiji sponzorira i 5 djece, kojoj na taj način omogućava školovanje.

Tokom razgovora sa sa starešinama sela, gospodinom Mohammedom Saidyjem i njegovim bratom gospodinom Yerro Saidyjem, saznali smo da još uvijek ima mnogo stambenih kompleksa kojima je potreban vlastiti bunar. Na sreću postoji bunar zajednice koji opskrbljuje vodom cijelo selo. Starešine su nas zamolile da umesto bunara pomognemo osvjetliti cijelo selo. Sa projektom želimo da pomognemo što većem broju ljudi i osvetljenje sela bi poboljšalo živote svih seljana.

Kerewan Samba Sira je selo udaljeno više od 275 km od glavnog grada Banjula, 100% stanovnika čine ljudi muslimanske vjere. Preko hiljadu ljudi živi u sto sedamdeset (175) stambenih kompleksa. 

Selo nema struju, noću stanovnici zavise samo od mjesečine.

Selo je dosta veliko, ima vrtić, osnovnu školu i dvije džamije. Trenutno, stanovnici pokušavaju da izgrade zdravstveni centar za zajednicu.

Rad, radost, sport i sigurnost u Kerewan Samba Sira završavaju se kada sunce zađe. Kada nema mjesečine u selu je mrkli mrak, teško se snalaziti. Svi su zatvoreni u svojim domovima, a njihov osjećaj sigurnosti nestaje sa zalaskom sunca.

Nedostatak sigurnosti u mraku prisutan je u svakodnevnom životu, strah prati putovanja po cestama, korištenja vanjskih toaleta po mraku, a prisutan je i strah od provalnika itd.

Razsvjeta u selu je ključni korak za ruralni ekonomski razvoj.

Mreže javne rasvjete mogu značajno uticati na uslove života u ruralnim zajednicama i mogu pomoći u jačanju njihove ekonomije. Postoji dovoljno iskaza ljudi kako su se njihovi životi poboljšali jer su mogli prodavati robu i usluge do kasnije u noć, moći hodati sa posla ili moliti u svome domu noću bez straha od napada, biti vidljivi na prethodno neosvijetljenim ulicama smanjujući broj saobraćajnih nesreća i mnogim drugim blagodatima koje opravdavaju postavljanje ulične rasvjete.


Hiljade radnih sati biće dodano seoskoj privredi proširenjem radnog vremena posle zalaska sunca –to će po sebi pozitivno uticati na živote vrijednih seljana Kerewan Samba Sira.


Instaliranje solarnih lampi je najbolja i najjeftinija opcija kako bi se omogućila razsvjeta ulica.

Koje su prednosti osvjetljavanja sela Kerewan Samba Sira?

1. Najvažnije je da možete doneti sreću u živote stotina ljudi, posebno  dijece. Ne traže puno, zar ne? Ulična rasvjeta  bila bi veoma značajna promena u njihovim životima.


2. Ulična rasvjeta će unaprijediti privredu sela i doprinijeti razvoju koji će na veoma brzo poboljšati život ljudi.


3. Instaliranjem solarnih lampi sigurnost će se znatno poboljšati. 

4. Bolja vidljivost će smanjiti broj nesreća i povreda vozača, putnika i pješaka. 

5. Solarna energija predstavlja čist i obnovljiv izvor energije. To je odlična alternativa i za okoliš jer doprinosi smanjenju emisiju stakleničkih gasova koji nastaju kod upotrebe generatora.

6. Solarna svjetla su potpuno ekološki prihvatljiva jer smanjuju ugljični otisak koji stvaraju neobnovljivi izvori. Takav izvor napajanja zahtijeva minimalno održavanje. Baterije se mjenjaju svakih 5-25 godina (ovisi od baterije), a solarne panele treba očistiti kada postanu prašnjavi. Budući da se solarni paneli postavljaju na otvorenom sa direktnim pristupom sunčevoj svjetlosti, potrebno im je čišćenje s vremena na vrijeme kako bi se očuvao njihov kvalitet i funkcionalnost. 


7.
Nema zagađenja bukom, selo ostaje tiho I mirno. 


8. Korištenje solarne energije je  isplativo, uključuje početne troškove nabave i instalacije, a solarna energija je potpuno besplatna. Solarni paneli mogu raditi decenijama. Solarne baterije u prosjeku traju između 5 i 25 godina. Litijum-jonske baterije su najrazšireniji tip.

Neka ovogodišnji Ramazan završi u svjetlu i nadi za bolje sutra za stanovnike sela Kerewan Samba Sira.

Kada su seoske vlasti saznale za mogućnost unošenja svjetla u svoju zajednicu, lica su im se ozarila.

Svi bi trebali imati pravo da se osjećaju sigurno kada sunce zađe, a zajedno možemo okončati tamu i pokazati tračak svjetla ljudima koji žive u mraku u selu Kerewan Samba Sira u Gambiji.

Dobročinstvo je nešto što donosi dobrobit objema stranama. Onaj koji daje obdaren je osjećajem sreće, kao što onaj koji prima osjećajem zahvalnosti.

Mi smo u mjesecu Ramazanu. Većina ljudi u Gambiji trenutno poštuje strogi dnevni post od zore do zalaska sunca, produbljujući svoju zahvalnost i vjeru do dana proslave – Koriteh. Dio Ramazana je i davanje milostinje.

Dijeljenje u Gambiji je nešto vrlo iskreno i svi možemo učiti od njih. Kako se bliži najveći muslimanski praznik, poklon svjetla bio bi dodatni razlog za veliku proslavu u selu Kerewan Samba Sira.

Ako osjećate da možete da doprinesete ovom značajnom projektu, zajedno možemo osvijetliti njihovo selo i lica. Hvala vam!

Podaci za donacije:


DRUŠTVO ZA OTROKE SVETA

Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

IBAN (TRR): SI 56 2900 0005 0687 692
Svrha: KEREWAN SAMBA SIRA

SWIFT: BACXSI22

Uni Credit Bank

KOLIKO DONACIJA JE POTREBNO?

TROŠKOVI: 

100 SOLARNIH LAMPI : 3 900€
100 GVOZDENIH STUBOVA: 2 300€
MONTAŽA: 400€
TRANSPORT: 250€ 

UKUPNO : 6,850€

TRENUTNI IZNOS DONACIJA: 2,000€

POTREBNO JOŠ 4,850 EUR


Kupovinu I montažu solarnih lampi snimaćemo i objaviti na našim društvenim mrežama.

Selo Kerewan Samba Sira također će biti uključeno u aktivnosti održivog turizma i volonterske programe (medicina, obrazovanje, poljoprivreda, itd.)