Prostovoljstvo na vasi Kerewan Samba Sira

Program poteka v oddaljeni vasi Kerewan Samba Sira. Gre za tip potovanja, ki vam omogoča močno vključenost v lokalno skupnost, saj živite in delate skupaj s člani lokalne skupnosti in člani nevladnih organizacij, ki se borijo z visoko stopnjo revščine. Ekipa, s katero boste delali, je ekipa gambijskih prostovoljcev, ki je izobražena in zelo zavzeta za razvoj lokalne skupnosti, varstvo okolja, športnih aktivnosti, prav tako pa so zelo gostoljubni in se trudijo, da se naši prostovoljci pri njih počutijo nadvse prijetno. Glede na njihov tedenski razpored se boste udeleževali različnih aktivnosti.

Lokacija

Kerewan Samba Sira, The Gambia

Trajanje

Skupinske odprave: 3 tedne in Individualne odprave: minimalno 1 teden, maksimalno trajanje ni omejeno

Urnik

aktivnosti so razporejene skozi ves dan glede na tedenski urnik

Termini

Skupinske odprave: od 20.1. do 10.2.2024 in od 26.10 do 16.11.2024 & Individualne odprave: čez celo leto razen v času Ramadana

Število prostih mest

10 na termin

Tip potovanja

skupinska odprava / prostovoljno delo / študijski obisk

Nastanitev

v primeru posameznikov, so ti nastanjeni pri družinah v vasi, skupine so nastanjene v guest house-u v sosednji vasi

Oddaljenost od dela

v radiju 5 km od nastanitve

Prevoz na delo

hoja, kolesarjenje, motor, javni prevoz (cena na eni relaciji je GMD12) ali taxi (cena na km je cca. 50 GMD)

Koordinatorji

Mohammed Saidy/Abdoulie Kamana Ceesay (*slovenski koordinator na sami lokaciji ni prisoten)

Cilj projekta

podpreti lokalno skupnost pri njihovih trenutnih projektih, izboljšati kvaliteto življenja, ustvariti zaposlitvene priložnosti, podpora pri razvoju vasi

Namen donacij

večina donacij bo namenjena lokalni skupnosti v Kerewan Samba Sira za njihove tekoče projekte, del zbranih donacij pa bo porabljen po potrebi, zmožnostih in presoji za tekoče projekte društva Za Otroke Sveta (karierno-izobraževalni center – nadaljnja izgradnja in vzdrževanje, namestitev solarnih luči za vasi na podeželju, projekti za ohranjanje kulturne dediščine) ali intervencijsko pomoč.

Kakšne so naloge prostovoljca?

Postavitev solarnih luči

V vasi smo že postavili 100 solarnih luči, vendar je potrebnih še dodatnih 150 luči, da bo vas popolnoma osvetljena. Prostovoljci bodo pomagali pri izkopu 150 lukenj in pravilni namestitvi luči ter zaščiti proti vetru. Solarne luči so prvi korak pri razvoju vasi in izboljšanju kvalitete življenja. Ulična razsvetljava bo izboljšala vaško gospodarstvo in prispevala k razvoju, ki jim bo v zelo kratkem času spremenilo življenje na bolje. Prav tako se bo izboljšala varnost in boljša vidljivost bo zmanjšala število nesreč in poškodb, ki vključujejo tako voznike kot tudi potnike in pešce. Dokler v vasi ni bilo solarnih luči, je bila celotna vas odvisna samo od lunine svetlobe. Vaša podpora pri zbiranju sredstev je ključna za zaključitev tega projekta.

Pogoji

veselje do dela z lokalnim prebivalstvom, zadovoljivo znanje angleščine, samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur)

Gradnja blatnih hišic

Gre za edinstveno izkušnjo v zelo oddaljeni vasi, kjer življenje poteka zelo upočasnjeno in z zelo omejenimi sredstvi. Naloga prostovoljcev je, da skupaj z domačini zgradijo 2 blatni hišici, ki bosta služili kot dodatni zaslužek za domačine in lokalno skupnost. Ogromno popotnikov si želi pristno afriško izkušnjo in domačini iz te vasi bodo zagotovo poskrbeli, da bodo imeli vsi gostje prijetno doživetje v zelo oddaljeni vasi, ki se bori z visokim odstotkom finančne revščine in izredno omejenimi sredstvi. Delo je dokaj naporno, saj je v vasi precej vroče.   

Pogoji

veselje do dela z lokalnim prebivalstvom, izkušnje v gradbeništvu in arhitekturi so bonus, zadovoljivo znanje angleščine, samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur)

Kmetijstvo in ohranjanje/zaščita narave in živali

Vključevali se boste v okoljevarstvene aktivnosti, kot so sajenje dreves, zalivanje vrtov, čiščenje smeti, zagotavljanje smetnjakov in manjšanje problematike neurejenega odvoza smeti, spoznavali boste nove drevesne in živalske vrste, delali popise teh in izvajali kontrolne sprehode po gozdu, sodelovali pri projektih vzgajanja drevesnic in pogozdovanja, se spoznali z načinom dojemanja varovanja okolja v lokalni skupnosti, ki jo boste tudi dodobra spoznali (skozi pripravo lokalnega kosila, obiska tržnice, življenja pri domačinih, pogovor s poglavarjem, vaškega modreca…).

Pogoji

ljubezen do narave in okolja, izkušnje v naravo varstvu so bonus, zadovoljivo znanje angleščine, samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur)

Pomoč pri urejanju muzeja

V sodelovanju z Heritage Management nevladno organizacijo, ki si prizadeva k ohranjanju kulturne dediščine, bomo v vasi Kerewan Samba Sira postavili dva muzeja, kjer bodo lahko obiskovalci spoznali življenje dveh plemen, in sicer Fula in Mandinka, ki v vasi živita v sožitju. Posebnost vasi je tudi ta, da imajo dva poglavarja vasi, ki prihajata iz obeh plemen. Prostovoljci bodo pomagali pri raziskavi in iskanju predmetov/zgodb/fotografij, ki prikazujejo zgodovino in življenje obeh plemen.   

Pogoji

veselje do kulture in zgodovine, izkušnje z restavriranjem so bonus, zadovoljivo znanje angleščine, samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur)

Izobraževanje (vrtec, osnovno šola)

Prva naloga je pomagati učiteljem pri izvedbi pouka. Sodelovali boste z ekipo učiteljev na šoli in za učence vsakodnevno pripravljali učne ure, ki bodo sledile letnemu učnemu načrtu. Pomagali boste pri pripravi učnih pripomočkov, ohranjanju tišine in opazovanju otrok med poukom, skrbi za otroke, igri z njimi med odmorom in predvsem o izkazovanju ljubezni, ki jo vsak otrok potrebuje.

Aktivnosti, ki jih boste skupaj z učitelji v vrtcu/šoli izvajali, so športne igre, družabne igre na prostem, igranje na glasbila, pojoče urice, spoznavanje s črkami in številkami ter osnovami angleškega jezika, skratka vse aktivnosti, ki jih je mogoče izvajati v ustanovi z opremo in pripomočki, ki jih nudi. Pri tem je zaželena vaša iznajdljivost, prilagodljivost in izvirnost pri kreiranju novih aktivnosti, ki jih boste izvedli z otroki različnih starosti. Zaželeno je, da prostovoljci vsak dan pripravijo eno aktivnost (ki naj bi trajala cca 1 uro), ki jo bodo odvodili sami, seveda s pomočjo ekipe učiteljev. Pomembna naloga prostovoljcev je tudi podpora otrokom, ki se soočajo s težavami pri dojemanju snovi in individualna pomoč med urami, ki jih vodi ekipa učiteljev.

Pogoji

veselje do dela z otroki, izkušnje v pedagogiki so bonus, zadovoljivo znanje angleščine, samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur)

Fotografija in medijska produkcija

Pridružili se boste skupinam prostovoljcev na njihovem vsakdanjem delu in dokumentirali dogajanje bodisi skozi fotografski ali video objektiv. Poleg tega boste skupaj z njimi raziskovali državo na drugačen način – s tesnim stikom z lokalno skupnostjo, na odgovoren in trajnostni način in v kotičkih, ki so drugače marsikomu skriti. Slike in promocijske videe iz takšnega doživljanja bomo nato uporabili na naših socialnih omrežjih in spletni strani, za ozaveščanje javnosti o naših aktivnostih, projektih in brisanja stereotipov ter zmanjševanja nerazumevanja nepoznanih kultur.

Pogoji

osnovno znanje angleščine, samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost, izkušnje v fotografiji / videografiji oziroma ustvarjanju vsebin za socialne medije, lastni fotoaparat, kamera oziroma telefon z visoko ločljivostjo, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur)

Skills center (pomoč pri izobraževanju)

Pridružili se boste manjši skupini lokalnih prebivalcev, ki nudijo različna praktična znanja, mentorstvo, učenje o poslih in trgovanju, pomoč pri zagonu podjetja ali širjenju le-tega. Podrobne informacije o tem kako točno boste lahko predajali znanje in na katerem področje zavisi tudi od vaše izobrazbe, znanja in izkušenj ter potrebah le teh v vasi ali državi na sploh. 

Pogoji

veselje do dela z odraslimi, praktične izkušnje na področju šiviljstva/krojaštva, izdelovanju mil, ohranjevanju/shranjevanju živil, managementa, drugih praktičnih znanj so bonus, zadovoljivo znanje angleščine, samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur)

Šport (nogometna akademija)

Prostovoljci boste sodelovali s člani skupnosti pri izvedbi športnih/nogometnih aktivnosti in razvoju novih rekreacijskih programov za otroke v vasi. Delo vključuje izvajanje športnih programov v podeželski šoli in pomoč lokalnim športnim trenerjem med popoldanskimi športnimi treningi. Namen je tudi spodbuditi deklice, da se navdušijo nad kakšno športno dejavnostjo. Ti programi lahko pozitivno vplivajo na otrokov razvoj in prihodnost. V tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo boste skušali odkriti/razviti trajnostne rešitve za ponudbo športih aktivnosti, kjer so viri omejeni.

Pogoji

veselje do športa in dela z otroki, izkušnje v pedagogiki ali z delom z otroki so bonus, zadovoljivo znanje angleščine, samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur)

Trajnostni turizem

V sodelovanju z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, podjetjem za promocijo trajnostnega turizma in vaščani boste preučili vse možnosti za izvedbo in širitev trajnostnih produktov, ki bi v vas privabili popotnike, ki iščejo drugačna potovanja in doživetja stran od mest, gneče in hotelov. Dejavnosti, ki so povezane z naravo, živalmi, ljudmi in stilom življenja na vasi, so vedno bolj priljubljene pri popotnikih, ki iščejo mir, želijo osebnostno zrasti, iščejo stik s skromnim življenjem, sanjajo o takem potovanju že celo življenje. Poskušali boste razviti trajnostne rešitve za ponudbo turističnih produktov, kjer so viri precej omejeni.

Pogoji

veselje do dela v turizmu, izkušnje na področju pisanja projektov, kreativnost in inovativnost, znanje angleščine, samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur)

Kako izgleda prvi dan in nadaljnji dnevi na delu?

V Gambiji vas bo sprejela naša matična ekipa koordinatorjev. (Najmanj) Prvo noč boste preživeli v območju Kololija, da vas navadimo na okolico in da se tudi sami navadite novega okolja. Nato se boste s taksijem ali javnim prevozom odpravili v skoraj 300km oddaljeno vas Kerewan Samba Sira, kjer vas bo sprejel poglavar vasi in lokalni koordinator, ki vas bo pospremil do vaše nastanitve. Skupaj s preostalimi člani ekipe boste imeli uvodni sestanek, na katerem boste dorekli načrt dela za celotni teden.

Nato se boste glede na tedenski urnik skupaj s člani ekipe odpravljali na prostovoljno delo in se po želji pridruževali različnim iniciativam in medtem tudi spoznavali okolje v katerem boste bivali.

Kako se pripraviti?

Poskrbite, da boste s seboj imeli primerno obutev (pohodni čevlji so obvezna oprema za prostovoljce, ki bodo delali v naravi in gradbeništvu), obleko (športna, lahka oblačila, ki morajo biti obvezno primerna za okolje – dolge in ¾ hlače, ne preveč oprijete in kratke majice). Bivalne razmere vaših gostiteljev so zelo skromne in niso na nivoju evropskega standarda. Topla voda navadno ni na voljo, uporablja se solarna energija za najbolj osnovne potrebe in tudi Wi-Fi ni na voljo, zato vam priporočamo uporabo mobilnih podatkov preko lokalne SIM kartice. Ne pozabite na polnilne postaje (powerbank) in ročno svetilko. Prav tako poskrbite za dovolj veliko količino repelentov, in zaščiti proti soncu, saj se boste precej časa zadrževali na prostem. Bivali boste v konzervativni družbi, ki je zelo verna (islam), zato vam priporočamo, da si dobro preberete naš priročnik in se že vnaprej spoznate z nekaterimi običaji in načini življenja v takšni skupnosti.

Kakšne materiale potrebujemo?

Kmetijstvo in ohranjanje/zaščita narave in živali
 
Ekipa v vasi bo zelo vesela kakršnekoli opreme kot so ročne svetilke, jopiči s svetlobnimi odbojniki, kompasi, GPS naprave, zaščitni pohodni čevlji, daljnogledi, …

 

Izobraževanje (vrtec, osnovno šola):
Potrebščine, ki jih najbolj potrebujejo so navadni svinčniki, barvice, šilčki, škarje, radirke, lepila, barvice, mali črtasti zvezki.

 

Šport (nogometna akademija):
Ekipa potrebuje žoge, drese, rekvizite za treninge, športne copate za otroke in odrasle.

Kako izgleda prosti čas?

Vaš teden bo precej pester, vendar se bo kljub temu našlo precej časa za odkrivanje države. Veliko raziskovanj po okolici vam lahko pomagajo organizirati lokalni koordinatorji; če pa si želite še več raziskovanja, so vam naši koordinatorji (slovenski) vedno na voljo za nasvete, saj za naše prostovoljce pomagamo organizirati delavnice, vodene izlete, poldnevne aktivnosti in daljša raziskovanja Gambije in sosednjega Senegala. Ogromno idej za aktivnosti si lahko že vnaprej ogledate na spletni strani My Gambia, nato pa se na lokaciji skupaj dogovorimo kakšni so vaši interesi. Naši prostovoljci imajo za večino izletov in aktivnosti preko My Gambije 10% popust.