ZAKAJ SODELOVATI Z MLADIMI?

Odgovor je preprost! Mladi morajo postati ljudje s srcem, pogumom, sočutjem, solidarnostjo in toleranco!
Mladi imajo sedaj bistveno boljše možnosti za financiranje, pridobivanje izkušenj in znanj! Zato, delite infromacijo z mladimi! Čas je za spremembo v svetu!

Želimo, da bi otroci, dijaki, študentje sveta razmišljali drugače! Želimo, da se odpravijo predsodki, ki jih imajo ljudje v sebi in jih prenašajo naprej, svojim otrokom. Veriga se tako nadaljuje iz generacije v generacijo. Tudi otroci iz razvitega dela sveta nimajo vsi enakih možnosti za lepše življenje, prav tako pa tudi v Afriki ni vsak otrok bolan in lačen.

Želimo se povezati z mladimi iz celega sveta, ker lahko skupaj premagamo kulturne in verske razlike. S tem zmanjšamo nasilje med mladimi zaradi drugačnosti, hkrati pa vzpostavljamo mednarodne odnose in sklepamo nova prijateljstva, ki lahko doprinesejo k lepši prihodnosti.

Mednarodno povezovanje pomeni tudi razvoj inovativnih pristopov k učenju. Želimo vzpostaviti ravnotežje med učnim sistemom v razvitem in nerazvitem svetu. Mnenja smo, da je kombinacija obeh najboljša rešitev za zdravo in uspešno prihodnost. Mednarodno sodelovanje hkrati spodbuja razvoj lokalnih odnosov in aktivnosti, saj se v posamezno akcijo vklljučijo tudi starši, prijatelji, sorodniki in celotna lokalna skupnost.

Izboljšanje jezikovnih kompetenc zaradi komunikacije v angleškem jeziku je osnovna prednost našega sodelovanja. Navsezadnje pa preko mednarodnega sodelovanja spodbujamo mlade k ustvarjalnem razmišljanju v lokalnih in svetovnih okvirih.

FINANCIRANJE ŠTUDIJSKIH OBISKOV
Pred leti smo/so imeli mladi bistveno manj priložnosti za financiranje študijskih obiskov v Afriko. Poleg tega, pa so bili pogoji za prostovoljstvo zelo strogi. Organizacije so zahtevale točno določeno izobrazbo, izkušnje in znanje, časovni okvirji so bili bistveno daljši, itd. Ker vsi vemo, da mladi nimajo ne časa ne priložnosti za pridobivanje specifičnega znanja in izkušenj, so sanje velikokrat ostale neizpolnjene.

Sedaj je situacija že nekaj let drugačna. Mladi imajo veliko več priložnosti!

PREVERITE RAZPISNE POGOJE IN NAM PIŠITE!
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij je objavil nov razpis za financiranje študijskih obiskov.

NE GRE LE ZA ŠTUDENTE PEDAGOŠKE FAKULTETE!
Študijski obisk zahodno afriške države Gambije je primeren za vse študente katerim slovenska izobraževalna ustanova lahko prizna oziroma izda uradno potrdilo, da bo obveznosti, opravljene tekom študijskega obiska, vrednotila kot del izobraževalnega programa in na kakšen način bo te obveznosti vrednotila. Potrdilo, iz katerega bo razvidno, da bo študijski obisk vrednoten kot del izobraževanja, ne pa tudi točno na kakšen način, ne šteje kot ustrezno dokazilo (Razpis RS – Financiranje za študente).

Za študente je tovrstno potovanje lahko zelo pomemben korak in izkušnja, zato smo vam pripravljeni pomagati! V kolikor si želite pridobiti dodatna znanja, obiskati Afriko in pri tem še nekomu pomagati, potem je to enostavno odlična priložnost za vas!

Pripravljeni smo vam priskočiti na pomoč pri opravljanju obvezne prakse, odprti smo za nove projekte, podprli bomo vaše ideje, pomagali pri izvedbi diplomskih in raziskovalnih nalogah v zahodni Afriki, sodelovali pri študijskih obiskih ter vam pomagali pri izpolnitvi vaših sanj.

Pohitite s prijavami, saj so mesta omejena!
Za več informacij si oglejte informacije s klikom TUKAJ in nam pišite na ursa@zaotrokesveta.com.

Na mladih svet stoji! Pomagajmo jim do bogatih izkušenj, s katerimi bomo zmanjševali predsodke in premagali kulturne in verske razlike!

Prostovojno delo v Afriki