KAKŠNI SO POGOJI

KAKŠNI SO POGOJI, DA SE LAHKO PRIJAVITE NA PROSTOVOLJNO DELO V GAMBIJI?

Prvi in najbolj pomemben pogoj za odločitev o opravljanju prostovoljnega dela v Gambiji je vaš iskren namen.


Društvo Za Otroke Sveta (in projekt Potuj kot Prostovoljec) ni turistična agencija, ki vam pomaga do varnejšega obiska afriške celine z informacijami v slovenskem jeziku in slovenskim koordinatorjem na lokaciji. Program Potuj kot Prostovoljec je bil ustanovljen v namen izboljšanja priložnosti za izobraževanje otrok in pomoči na njihovi poti do samostojnosti. Zato je zelo pomembno, da so vaše želje skladne z našim poslanstvom.


Vprašanja, na katera si morate odgovoriti, preden se odločite za ta korak:

 • Ali ste seznanjeni z našim poslanstvom, projekti in cilji?
 • Ali se odločate za tak način potovanja za zadovoljitev lastnih potreb in želja ali želite na svojem potovanju tudi dejansko vplivati na dolgoročne spremembe v življenju otrok in odraslih?
 • Ali se zavedate, da se naši projekti v prvi vrsti osredotočajo na potrebe domačinov?
 • Kaj pričakujete od prostovoljnega dela in od naše organizacije?
 • Koliko časa ste pripravljeni nameniti prostovoljstvu? Samo na potovanju ali tudi po vrnitvi domov?
 • Kakšne so vaše sposobnosti in spretnosti?

Ko si boste odgovorili na ta vprašanja, se boste veliko lažje odločili, če si tega zares želite.


Za prijavo na opravljanje prostovoljnega dela morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • polnoletnost ali spremstvo polnoletne osebe;
 • osnovno znanje angleškega jezika (tekoče znanje NI POGOJ);
 • pripravljenost, da delate za dolgoročne spremembe (in ne samo lastno zadovoljstvo);
 • pripravljenost, da vložite čas v samostojne priprave ter izobraževanje;
 • pripravljenost, da se naučite osnov lokalnega jezika kraja, kjer boste delali;
 • da delite vaše izkušnje s svojimi prijatelji in jih navdušite po tem, ko se vrnete nazaj v domovino;

STROKOVNA IZOBRAZBA NI POGOJ. Pomembno je, da vas delo z otroki veseli, imate izkušnje z delom z otroki in ste pripravljeni pomagati posameznikom tudi na daljši rok!


Druga zaželena znanja

Prilagodljivost, zaupanje vase in čut za reševanje problemov so glavne značajske lastnosti, ki jih morate imeti. Poleg tega se morate odlikovati pri timskem delu in biti sposobni prisluhniti potrebam drugih ljudi. Večina prostovoljcev ima željo, da pomagajo drugim pri učenju, in da se učijo sami. Čeprav bi včasih morda bilo hitreje, da delo opravite sami, bo v veliko primerih vaša naloga, da to naučite druge, saj tako dosežemo večji učinek. Ne skrbite, če že nekaj časa niste imeli priložnosti uporabiti omenjenih spretnosti ali če niste prepričani, katere so vaše prednosti. V ta namen prirejamo dneve za ocenjevanje, kjer vas pobližje spoznamo in ugotovimo, kaj lahko doprinesete s svojim delom.


Nikoli ne smete pozabiti, da ste gost v državi, ki jo boste obiskali in da ste se prostovoljno odločili za pomoč na določenem področju, kar pomeni, da je potrebno pomagati tam, kamor vas usmerimo na način, ki ga od vas želimo. V kolikor želite pomagati tam, kjer se vam zdi smiselno, na način, ki ga mi ne odobravamo, potem niste primeren kandidat za prostovoljno delo v našem projektu. To pa ne pomeni, da ne smete izraziti svojega mnenja ali z nami deliti vaših izkušenj.

Poleg tega, da govorite tuj jezik, da dokaj obvladate profesionalne veščine, da ste prilagodljivi in zdravstveno sposobni, so pomembne tudi naslednje lastnosti: potrpežljivost, spretnost, samostojnost, pozitiven odnos, iznajdljivost, odgovornost in nenazadnje tudi smisel za humor. Vse te lastnosti so lahko dobra pomoč pri premagovanje kulturnega šoka, katerega doživi vsak, še tako izkušen popotnik ali prostovoljec.


Prilagodljivost: Sposobni morate biti, da se prilagodite novim situacijam, s katerimi se boste srečali kot prostovoljec. Potrebna je pozitivna naravnanost do ljudi, katerim boste pomagali, s katerimi boste živeli in delali. Verjetno vas bodo ti ljudje sprejemali prav tako, kot sprejemate vi njih in novo okolje. Navaditi se boste morali na manj zasebnosti, kot ste je vajeni doma. Včasih se lahko počutite zelo utesnjeno. Kot prostovoljec boste verjetno delali v okolju, ki se zelo razlikuje od vašega. Fleksibilnost in opuščanje pričakovanj vam bosta omogočila, da se boste spoprijeli z izzivi, kot so težave pri dostopu do tekoče vode, elektrike in drugih virov. Vaše nastanitve bodo varne, čeprav skromne. Zapomnite si, da je v mnogih državah vaš način oblačenja znak spoštovanja. Zato je potrebno opazovati določene lokalne standarde, da vas ljudje sprejmejo za svoje.


Potrpežljivost: Delo ni primerno za tiste, ki iščejo hitre rešitve in takojšnje rezultate. Potrpežljivost in kreativnost sta tukaj v ospredju, da si pridobite zaupanje in vzpostavite dobre odnose z ljudmi v skupnosti, kar seveda zahteva svoj čas.


Sposobnosti:Odločili ste se za prostovoljno delo in izpolnjujete pogoje države gostiteljice, v katero ste namenjeni. Mi vas pripravimo na delo tako, da vas seznanimo z lokalnim jezikom, kulturo, navadami in potrebami. Za nekatere projekte potrebujete določene dodatne sposobnosti in izobraževanja. Pri razvijanju teh spretnosti vam bodo pomagali mentorji in lokalne skupnosti.


Neodvisnost: Čeprav morda mislite, da prostovoljci nikoli ne delajo sami, se včasih lahko počutite zelo osamljene. Lahko se zgodi, da ste edini prostovoljec v skupnosti, kar pomeni, da boste morali premagati prepreko pri sporazumevanju in se soočiti z izzivom, kako se boste znašli v novem okolju. Skupnost vas bo sprejela odprtih rok, vendar boste najprej morali svoj čas posvetiti majhnim stvarem, kot so npr., da si zapomnite imena domačinov, in da se seznanite z okoljem, v katerem boste živeli. Velika mera samozavesti in samostojnosti vam bo pomagala v težkih časih, ko boste v dvomih in se soočali z zahtevnimi situacijami.


Pozitivna naravnanost: Naloge in delo bodo najverjetneje manj strukturirani, kot ste vajeni. Potek dela lahko z dneva v dan niha od kaotičnega do mirnega. Pozitivna naravnanost vam bo vsekakor olajšala ta prestop.


Fleksibilnost: Kot prostovoljec boste verjetno delali v okolju, ki se zelo razlikuje od vašega. Fleksibilnost in opuščanje pričakovanj vam bo omogočilo, da se boste spoprijeli z izzivi kot so težave pri dostopu do tekoče vode, elektrike in drugih virov. Zapomnite si, da je v mnogih državah vaš način oblačenja znak (ali pomanjkanje) spoštovanja. Zato je potrebno opazovati določene lokalne standarde, da vas ljudje sprejmejo.


Iznajdljivost: Ljudje, ki se poskušajo prilagoditi novim okoliščinam in kulturi velikokrat doživljajo nepričakovana emocionalna stanja: osamljenost in izolacijo, ne-sigurnost, domotožje in dvom v stopnjo predanosti. Iznajdljivost vam bo pomagala, da delate s tem, kar imate, da boste ostali odprti in premagali izzive.


Odgovornost: Kot prostovoljec ste odgovorni za kvaliteto vašega dela. Seznaniti se morate s splošnimi pravili v državi, da ostanete varni in zdravi. Na primer, prostovoljci ne smejo voziti avta v nekaterih državah ali ne smejo zapustiti območja, v katerem delajo brez najave. Ta pravila so smiselna in jih morate upoštevati.


Smisel za humor: Sposobnost, da se smejete sebi in majhnim presenečenjem v življenju, je zelo priporočljiva. Opravljanje prostovoljnega dela je učni proces, ki se nikoli ne konča. Smisel za humor in pozitivna naravnanost vam bosta pomagala, da se učite iz lastnih napak, brez da bi se obsojali.


LOKALNA DOBRODELNA ORGANIZACIJA

Lokalna dobrodelna organizacija išče osebe, ki so sposobni prisluhniti potrebam lokalnega prebivalstva in se ujemajo s poslanstvom lokalnega projekta. Pomembno je, da vsi, ki sodelujejo v projektu, svoj čas v Gambiji izkoristijo, kar se da učinkovito, tako prostovoljec oziroma popotnik, kot tudi mentor in lokalna skupnost. Organizacija v tujini ima pomembno vlogo pri koordinaciji, zato je zelo pomembno, da upoštevate načela in postavljena pravila v imenu našega partnerstva.

Organizacija v tujini izvaja veliko funkcij, kot so prepoznavanje in določanje priložnosti za prostovoljno delo ter razvijanje projektov, ki koristijo lokalnim skupnostim. Prav tako določa naloge za prostovoljce, jim posreduje gradiva in navodila, zagotovi kontrolo in varnost, jim nudi podporo, kadar jo potrebujejo.

Aktivnosti lahko izvajate individualno ali v skupini za krajša ali daljša časovna obdobja. Aktivnosti lahko trajajo od 14 dni do enega leta. Prostovoljno delo pokriva veliko področij kot so kultura, šport, socialna varnost, umetnost, izobrazba, razvojno sodelovanje. Vsa področja imajo enake aktivnosti – medkulturno učenje. To je vprašanje, ki si ga zastavi večina na določeni točki, preden postanejo prostovoljci: ali lahko ena sama oseba res kaj spremeni? Odgovor je »DA«. Vendar le v primeru, če je prava oseba ob pravem času na pravem mestu.


ZELO POMEMBNO JE VEDETI TUDI, DA V NAŠI ORGANIZACIJI NE PODPIRAMO:

– obiskov sirotišnic in prostovoljnega dela v njih, saj je vedno več “podjetij”, ki se ukvarjajo s pridobivanjem kapitala na način ustanavljanja sirotišnic, kjer otroci niso sirote ampak so tam v dnevnih centrih z namenom pridobivanja donacij (več člankov na to temo najdete na svetovnem spletu);
– kratkoročnih rešitev za zadovoljevanje potreb prostovoljcev (aktivnosti za takojšni učinek denarja), saj to domačine potiska v apatičnost in brezdelje;
– fotografiranja in objavljanja neprimernih fotografij otrok in odraslih na socialnih omrežjih in spletnih straneh;
– odločanja o pomembnih zadevah brez privolitve lokalnega predsednika organizacije, saj je to v preteklosti povzročilo kar nekaj nepopravljive škode in slabe volje med domačini;
– superiornega obnašanja in podcenjevanja domačinov zaradi visoke stopnje revščine in nižje stopnje splošne izobrazbe prebivalcev;
– netičnih programov, ki vključujejo otroke ali živali;


PROGRAM PROSTOVOLJSTVA IN BOTRSTVA TEMELJI NA:

– zadovoljevanju potreb domačinov v kombinaciji s prostovoljnim delom, ki se prične že pred odhodom;
– iskanju dolgoročnih rešitev za izboljšanje kvalitete življenja otrok;
– pomoči na poti do samostojnosti, torej neodvisnosti od tuje pomoči;
– zagotavljanju izobraževanja otrok in odraslih;
– skupnemu doseganju ciljev za mednarodno izmenjavo znanj, veščin in izkušenj;
– iskanju prostovoljcev, ki imajo primerno znanje za določeno področje;
– dolgotrajnem sodelovanju in vključenosti v življenju otrok, ki so del našega programa, saj jih v določenem obdobju (po končani izobrazbi, zaposlitvi) ne želimo kar odsloviti. Integracija v življenje brez pomoči je lahko pri posameznih primerih tudi zelo dolgotrajen proces.
– sodelovanju s starši, skrbniki in lokalno skupnostjo;
– resnični problematiki, ki je prisotna v Gambiji, torej pomanjkanje priložnosti za izobraževanje, podhranjenost in slabe življenjske razmere otrok in odraslih;
– upoštevanju državnih zakonov in kulturnih običajev, kar pričakujemo tudi od prostovoljcev in botrov, ki obiščejo državo;
– transparenti porabi donacij, saj vse donatorje sproti obveščamo o napredku in prejetih donacijah;
– spoštovanju izobraževalnih institucij, še posebej tistih v katere so vključeni otroci (sirotišnice in šole niso ZOO);
– poštenem delovanju organizacije – vse donacije, zemljišče, karierno-izobraževalni center, donirani avtomobili, itd. so v lasti lokalne organizacije in ne ustanoviteljev organizacije;
– dodatnem izobraževanju zaposlenih v lokalni organizaciji. V karierno-izobraževalnem centru bodo zaposleni le kvalificirani, lokalni delavci.
– pripravah in usposabljanjih pred odhodom, prav tako na stalni prisotnosti koordinatorjev in članov organizacije;


Če ste pridobili dovolj informacij in se želite prijaviti na prostovoljno delo, izpolnite prijavnico s klikom TUKAJ.

gambija