PRAVLJICE ZA OTROKE

Te dni ima naša ekipa v Gambiji prav posebno nalogo!
Norveška organizacija, s katero sodelujemo v Gambiji uvaja nov koncept izobraževanja za malčke in prvošolčke. Gre za učenje preko pravljic, iger, barvanja, risanja, petja pesmic in plesanja. To je za otroke, vzgojitelje in nenazadnje tudi za starše v Gambiji nekaj povsem novega. Takega načina učenja v praksi ne izvaja nihče, razen tisti, ki so se izobrazili v tujini in spadajo v bogat družbeni sloj. Delež takšnih je manj kot 10%.

Glede na to, da so vse pravljice v angleščini in so (za njih) predolge, je naša naloga, da jih skrajšamo do te mere, da še vedno obržimo strukturo, ki velja za vse pravljice in jih nato prevedemo v dva najpogostejša lokalna jezika, wolof in mandinka. Prijatelj Sheriffo Kanuteh nam bo “posodil” svoj glas in za otroke posnel vse pravljice v obeh lokalnih jezikih. To bo v veliki meri pomagalo vzgojiteljem in učiteljem pri delu, saj bodo v prvi vrsti tudi sami pravljice dobro razumeli.

Kljub temu da je angleščina uradni jezik v Gambiji, še vedno veliko vzgojiteljev v vrtcih ni kvalificiranih za ta poklic in imajo precejšnje težave z razumevanjem angleškega jezika. Prav tako je za njih nekaj povsem nenavadnega že to, da pravljico preberejo, jo obnovijo, opišejo pravljične like, jo prevedejo in povedo otrokom, saj je večina slednjih odrasla ob nepismenih starših, ki jim tega niso mogli nuditi.

Pravljice bodo lahko nato brali in predvajali v obeh jezikih. Pri najmlajših najprej v lokalnem jeziku in nato v angleškem. Na ta način bomo dosegli popolno razumevanje, ki je pomembno za pismenost in osnovno izobrazbo otrok. Koncept je izdelan tako, da se preko pravljic otroci naučijo vse črke, oblike, barve, zvoke, pravila zapisovanja črk in branja. V pravljicah ima svojo vlogo tudi “navihani” svinčnik, ki pravljicam doda moralne elemente. Vključene so tudi zgodbe o povezanem pisanju, oblikovanju besed in abecednem redu.

Zelo smo ponosni da smo lahko del tega projekta, saj bomo z našim delom bistveno prispevali k izboljšanju izobraževalnega sistema v vrtcih in osnovnih šolah v Gambiji. Hkrati pa takšni projekti še bolj povezujejo evropske prostovoljce in lokalo prebivalstvo, saj smo se za dosego ciljev združili ne le prostovoljci, temveč tudi lokali učitelji in prijatelji ter sosedje iz okolice, kateri so pomagali pri prevajanju. Zagotovo bo prijetno druženje in prevajanje ostalo v spominu vsem, ki so pomagali.

“Tisoč milj dolgo potovanje se začne z enim samim korakom”.
– Laodzi