Učna pomoč

Program je namenjen vsem, ki obožujejo delo z otroki in radi predajajo svoje znanje manjši skupini poslušalcev.

Delo poteka v karierno-izobraževalnem centru, ki se počasi razvija in pridobiva nove prostore za izvedbo raznoraznih poučevalnih aktivnosti. Center se nahaja v vasi Brufut, ki je približno pol ure oddaljena od največjega mesta in kjer se že občuti ločnica med razvitejšimi in revnejšimi predeli Gambije. Center v poletnem in popoldanskem času (po šoli oziroma v času počitnic) odpira svoja vrata vsem otrokom okoliških vasi, ki se želijo udeležiti raznih poučnih, zabavnih oziroma športnih aktivnosti. Večina otrok v vasi nima možnosti rednega šolanja, vendar so znanja zelo željni. Center bo za večino teh otrok edini stik z osnovami angleškega jezika, s poznavanjem številk, črk, z igračami in igrami, ki spodbujajo finomehanične sposobnosti. V centru se v dopoldanskem času odvijajo razni tečaji in pa predšolska vzgoja, v popoldanskem času pa v centru poteka individualna učna pomoč in popoldanske aktivnosti za otroke.

Individualna učna pomoč

 je namenjena otrokom različnih starosti, večinoma pa starostni skupini od 5 do 8 let, ki že obiskujejo šolo, vendar se pri svojem napredku srečujejo z izzivi. Šolski sistem v Gambiji ni prizanesljiv do posameznikov, ki ne zmorejo slediti skupini. Razlog za to je navadno slaba osnova v znanju angleščine, nerazumevanje lokalnega jezika, ki ga pri razlagi poleg angleščine uporablja učitelj, začetek šolanja v sredini leta ali v razredu, ki je otroku primeren glede na starost in ne glede na znanje, pomanjkanje podpore pri učenju doma …

 

Aktivnosti, ki jih boste izvajali, so bralne urice za izpopolnjevanje angleškega jezika, ponavljanje abecede, angleških besed, fonetične vaje, vaje za utrjevanje osnov matematike (številke, štetje, seštevanje, odštevanje, poštevanka), pomoč pri pisanju domačih nalog. Pri tem je zaželena vaša potrpežljivost, prilagodljivost in izvirnost pri kreiranju novih aktivnosti, ki jih boste izvedli z otroki različnih starosti v manjši skupini do 5 otrok.

Kot pomočnik vzgojitelja v vrtcu

se boste posvečali tistim otrokom, ki se srečujejo z izzivi pri učenju. Lokalni vrtec v centru obiskujeta dve skupini po 32 otrok, starimi med 4 in 5 let. Šolski sistem v Gambiji ni prizanesljiv do posameznikov, ki ne zmorejo slediti skupini. Razlog za to je navadno slaba osnova v znanju angleščine, nerazumevanje lokalnega jezika, ki ga pri razlagi poleg angleščine uporablja učitelj, začetek šolanja v sredini leta, pomanjkanje podpore pri učenju doma … Z izvajanjem prilagojenih vaj po vzoru lokalnega učitelja in poglobljeno razlago boste poskušali dvigniti nivo znanja posameznikov v razredu.

 

Aktivnosti, ki jih boste izvajali so ponavljanje abecede, angleških besed, fonetične vaje, vaje za utrjevanje osnov matematike (številke, štetje), petje pesmic … Pri tem je zaželena vaša potrpežljivost, prilagodljivost in izvirnost pri kreiranju prilagojenih vaj za čim hitrejše napredovanje v znanju.

Pogoji: veselje do dela z otroki; samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost; zadovoljivo znanje angleškega jezika, zbiranje donacij (minimalno 250,00 eur) za namen nadaljnje izgradnje izobraževalno-kariernega centra